Κάθε πρόοδος γεννάει μια νέα ελπίδα που εξαρτάται από τη λύση ενός καινούργιου προβλήματος. Ο φάκελος δεν κλείνει ποτέ. -Claude Levi-Strauss, 1908 - 2009, Γάλλος ανθρωπολόγος

Profile: Στα 11,6 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2017

H Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, καθώς και τα βασικά ορόσημα για το 2017, όπως η σημαντική αύξηση των πωλήσεων, του EBITDA και της καθαρής κερδοφορίας, η εξαγορά της γαλλικής εταιρείας Login SA, η περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων εξωτερικού στο 63% του συνολικού τζίρου και η εδραίωση της παρουσίας σε 35 χώρες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος της Profile παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 24% στα συνολικά έσοδα του 2017. Αναλυτικότερα, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 11,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ, το 2016. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος συνεχίζουν να αυξάνονται και ανήλθαν στο 63% επί των συνολικών πωλήσεων έναντι 57%, το 2016. Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ, το 2016, ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 34%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,40 εκατ. ευρώ έναντι 0,54 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος, κυρίως, λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών του ομίλου. Κατ΄ επέκταση, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα 1,02 εκατ. ευρώ από 0,56 εκατ. ευρώ, το 2016, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0867 ευρώ έναντι 0,0477 ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 7,4 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων, (EBITDA) ανήλθαν σε 1,0 εκατ. ευρώ, για το 2017.

Read previous post:
Κρι Κρι: Αύξηση τζίρου 19% το 2017

Αύξηση κατά 19% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος Κρι Κρι, το 2017, ο οποίος ανήλθε στα 79,25 εκατ....

Close