Για δύο πράγματα δεν πρέπει να θυμώσει ποτέ κανείς: Γι΄ αυτό που μπορεί να διορθώσει και γι΄ αυτό που δεν μπορεί να διορθώσει. Thomas Fuller, 1608-1661, Άγγλος στοχαστής

PRODEA INVESTMENTS: Κέρδη €16,5 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2020

25 Σεπτεμβρίου, 2020

Η PRODEA Investments ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε € 81,2 εκατ. έναντι € 79,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 (αύξηση 2,2%).

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε € 52,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020 έναντι € 54,0 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2019.

Tα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε € 33,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020 έναντι € 32,8 εκατ. την αντίστοιχο περίοδο του 2019. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 16,5 εκατ. έναντι € 112,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2020 σε € 28,6 εκατ. έναντι καθαρών κερδών € 28,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2019 (αύξηση 0,4%). Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2020 ανήλθε σε € 1.365,6 εκατ. ή € 5,35 ανά μετοχή έναντι € 1.419,3 εκατ. και € 5,56 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2019. Την 30η Ιουνίου 2020 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 374 εμπορικά ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.292 χιλ. τ.μ. Τριακόσια τριάντα (330) ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Επίσης, είκοσι έξι (26) βρίσκονται στην Κύπρο, δεκατέσσερα (14) ακίνητα στην Ιταλία, δύο στη Βουλγαρία και δύο στη Ρουμανία. Η εύλογη αξία των ακινήτων του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2020 ανερχόταν € 2.218,4 εκατ. (31.12.2019: 372 εμπορικά ακίνητα εύλογης αξίας € 2.224,8 εκατ.)

Περισσότερα στη κατηγορία Επιχειρηματικά Νέα
COSMΟΤΕ: «Η τεχνολογία σύμμαχος για να γίνουν οι πόλεις μας πιο φιλικές και ανθρώπινες»

- Ομιλία του υπεύθυνου πωλήσεων ICT του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Αλέξανδρου Μπρέγιαννη, στο 8ο συνέδριο Smart Cities   Για τις...

Close