Το πρόβλημα με τους περισσότερους ανθρώπους είναι ότι σκέφτονται περισσότερο με τις ελπίδες, τους φόβους και τις επιθυμίες τους παρά με το μυαλό τους. Will Durant, 1885-1981, Αμερικανός & φιλόσοφος

“Πράσινο φως” για την ΑΜΚ της Attica Bank

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίασή ανακοίνωσε ότι αποφάσισε:

-Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της Attica Bank, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με έκδοση, μέσω δημόσιας προσφοράς, έως 35.062.731 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ύψος άντλησης κεφαλαίων έως  473.346.868,50 ευρώ και για την εισαγωγή των μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Τραπέζης Πειραιώς προς τους μετόχους της «Aticca Συμμετοχών» για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3461/2006.