Είναι φτωχός πραγματικά αυτός που δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτα - Thomas Fuller

591d66e21dc524a92a8b463c

20 Μάιος, 2017