Το 80% των αποτελεσμάτων παράγεται από το 20% των αιτιών - Vilfredo Pareto

591d66e11dc52414358b4690

20 Μάιος, 2017