Περιπέτεια είναι μια άβολη κατάσταση που την αντιμετωπίζουμε σωστά. Άβολη κατάσταση είναι μια περιπέτεια που την αντιμετωπίζουμε λάθος. - G.K. Chesterton, 1874-1936, Άγγλος συγγραφέας

Πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού έγινε το Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε

4 Δεκεμβρίου, 2020

Επίσημο και πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού (European Cultural Tourism Network – ECTN) έγινε πρόσφατα το Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε). To ECTN, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, αποτελεί μια ένωση που τελεί υπό τη βελγική νομοθεσία και συνιστά το μοναδικό πανευρωπαϊκό δίκτυο με αντικείμενο τον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό και την προώθησή του. 
Μεταξύ των μελών του δικτύου συγκαταλέγονται κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, ΜΚΟ και ερευνητικά ινστιτούτα. Το ECTN είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς που συντονίζεται από την Europa Nostra υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Τουριστικού Μανιφέστο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, το οποίο συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών.
Το ECTN αριθμεί επί του παρόντος 29 μέλη σε 19 επιμέρους χώρες, συμπεριλαμβανομένων 13 κρατών-μελών της Ε.Ε. και 6 συνδεδεμένων χωρών. Περιλαμβάνει επίσης στα πλήρη μέλη του 20 αρχές από ισάριθμες χώρες προορισμού και 9 συνεργαζόμενα μέλη – Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια και ΜΚΟ. Το SDG 17 Greece είναι ένα Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε), για τον Πολιτισμό, την Παιδεία, το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), με μέλη Δήμους, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς, δίκτυα και άλλους φορείς. Το Δίκτυό μας τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου Επικοινωνίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ελλάδα και Κύπρο. Το SDG 17 Greece αγκαλιάζει ως ιδρυτικό μέλος η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε).