Μεταξύ της δικαιοσύνης και της απονομής δικαιοσύνης υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που τις χωρίζει. Emmeline Pankhurst, 1858-1928, Βρετανίδα σουφραζέτα

Παρουσίαση του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Performance Directory), παρουσιάστηκε επίσημα σήμερα σε εκδήλωση που διοργάνωσε η QualityNet Foundation. Ο δείκτης αυτός, στον οποίο εντάσσονται οι πρώτες 21 ελληνικές επιχειρήσεις από τις 54 που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης των επιχειρήσεων στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και συνδέει τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα νέα κανονιστικά πλαίσια που ισχύουν από 1/1/2018 για την πολιτική πιστώσεων εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και το ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοδοτήσεων.

Το Sustainability Performance Directory αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE GREECE 2020 και εμπλουτίζει την εργαλειοθήκη του Θεσμού για την υποστήριξη των Επιχειρήσεων στην υιοθέτηση Βιώσιμων Πολιτικών.

Το Sustainability Performance Directory έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, κατά τα πρότυπα του αντιστοίχου Γερμανικού Κώδικα και υποστηρίζει τις επιχειρήσεις:

Λειτουργώντας ως ένα πλαίσιο αναφοράς μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, για τη συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια αλλά και εξασφάλισης συνθηκών ευνοϊκότερης χρηματοδότησης
Εντάσσοντας τις επιχειρήσεις σε Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών
Αναδεικνύοντας τις THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE
Σηματοδοτώντας την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

Ο κ. Σπύρος Λιούκας, Πρόεδρος QualityNet Foundation τόνισε ότι στο νέο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν υιοθετώντας κώδικες βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής δράσης, κάτι που δεν θα πρέπει να το δουν ως κόστος αλλά ως ευκαιρία για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Ο κ. ‘Ακης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ τόνισε ότι η έξοδος από την κρίση θα πρέπει να γίνει με κοινωνική συνοχή, βιώσιμη ανάπτυξη και σεβασμός στο περιβάλλον, ενώ η ανταγωνιστικότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την βιώσιμη ανάπτυξη.

Η σύνδεση της Βιώσιμης Ανάπτυξης με τα χρηματοδοτικά πλαίσια στήριξης των επιχειρήσεων, οι ευρωπαϊκές πολιτικές και τα εργαλεία εφαρμογής αναλύθηκαν από τον Werner Schnappauf, μέλος του German Council for Sustainable Development, ο οποίος έδωσε τα εύσημα στην Ελλάδα για τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Λειτουργίας και απαντά στις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσιοποίηση μη οικονομικών στοιχείων.

Η κ.Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αναπτύσσοντας τη σημασία της διαχείρισης του περιβαλλοντικού & κοινωνικού κινδύνου στις Χρηματοδοτήσεις, τόνισε ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στη χρηματοδότηση με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα στη κατηγορία Επιχειρηματικά Νέα
Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 90 εκατ. ευρώ κατ' ελάχιστον και έως 120 εκατ.

Close