Η φύση ευχαριστιέται με την απλότητα και δεν αγαπάει τη μεγαλοπρέπεια των περιττών αιτιών. Isaac Newton, 1642-1727, Άγγλος επιστήμονας

Παραμένει υποχρεωτική η συνδρομή στα Επιμελητήρια

6 Ιανουάριος, 2015

Ικανοποίησε το αίτημα των Επιμελητηρίων για την οικονομική τους διασφάλιση ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος, καθώς με υπουργική απόφαση που υπέγραψε προβλέπεται πως η συνδρομή στα Επιμελητήρια παραμένει υποχρεωτική, παρά τα αντίθετα αιτήματα της τρόικας στο παρελθόν.

Η απόφασης Γιακουμάτου προβλέπει ωστόσο επίσης πως στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, για τις οποίες οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να καταβάλλουν κάθε χρόνο συνδρομή, περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Ειδικότερα, η ετήσια συνδρομή ορίζεται ως εξής:

– Ανώνυμες εταιρείες, υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. και ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού θα καταβάλουν από 50 έως 100 ευρώ.

– Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης και υποκαταστήματα αλλοδαπών ΕΠΕ θα καταβάλουν από 40 έως 70 ευρώ.

– Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, υποκαταστήματα αλλοδαπών Ο.Ε. και Ε.Ε., αστικές εταιρείες και κοινοπραξίες θα καταβάλουν από 30 έως 50 ευρώ.

– Ατομικές επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων θα καταβάλουν από 10 έως 20 ευρώ.

– Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων μπορούν να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους.

Οι υπηρεσίες για τις οποίες οι επιχειρήσεις καταβάλλουν στα Επιμελητήρια ενιαίο τέλος υπηρεσίας είναι, βάσει της απόφασης, οι εξής:

– Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής, τέλος 5 ευρώ.

– Χορήγηση ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής, τέλος 10 ευρώ.

– Χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα ασφαλιστικά Ταμεία), τέλος 10 ευρώ.

– Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους, τέλος 5 ευρώ.

– Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων, τέλος 10 ευρώ.

– Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής, τέλος 5 ευρώ.

– Χορήγηση καρνέ ΑΤΑ, τέλος 10 ευρώ.

Read previous post:
Απαραίτητο για μεταβίβαση ακινήτου το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ – αφορά και παλαιότερους φόρους

Το υπουργείο Οικονομικών "φρενάρει" τις μεταβιβάσεις ακινήτων, εφόσον δεν έχουν πληρωθεί από τους υπόχρεους όλοι οι φόροι ακινήτων της τελευταίας...

Close