Είναι λάθος να παίρνεις υποχρεωτικά για λάθος εκείνο που δεν καταλαβαίνεις - Μαχάτμα Γκάντι

Όμιλος Έλαστρον: Κάμψη μεγεθών κατά το Α’ 6μηνο

30 Σεπτεμβρίου, 2020

Κάμψη σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε σε 47,3 εκατ.ευρώ από 58,1 εκατ.ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. 
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 5,3 εκατ. ευρώ ή 11,3% επί των πωλήσεων, έναντι 5,7 εκατ. ευρώ ή 9,8% επί των πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2019. 
Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε  0,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. 
Tα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης αρνητικών 0,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους σημείωσαν βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση και ανήλθε σε 46,6 εκατ. ευρώ έναντι 57,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 4,9 εκατ. ευρώ  ή 10,4% επί των πωλήσεων, έναντι 5,3 εκατ. ευρώ  ή 9,3% επί των πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2019. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών 0,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 6μηνο του 2019. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους σημείωσαν βελτίωση και ανήλθαν σε ζημιές 0,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,0 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Περισσότερα στη κατηγορία Επιχειρηματικά Νέα
Θωράκιση του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι στην εποχική γρίπη

Νέες καινοτόμες προσεγγίσεις στο πεδίο της πρόληψης των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού Θετικά νέα από νέες καινοτόμες προσεγγίσεις για την...

Close