Είναι καλύτερα να κάνεις το διαιτητή ανάμεσα σε δύο εχθρούς σου παρά ανάμεσα σε δύο φίλους. Επειδή ο ένας από τους εχθρούς θα γίνει φίλος, ενώ ο ένας από τους φίλους θα γίνει εχθρός. Βίας Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

Οι προτάσεις της ΕΝΠΕ για το νέο ΕΣΠΑ

17 Ιανουαρίου, 2020

Να έχει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση  πρωταγωνιστικό ρόλο στην αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027  μέσα από συνολική αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου, ζήτησε ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας  στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για τη νέα προγραμματική περίοδο, που πραγματοποιήθηκε σήμερα  στην Αθήνα. 

Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ κατέθεσε και πέντε συγκεκριμένες προτάσεις, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Συγκεκριμένα ζήτησε  την απλοποίηση όλων των διαδικασιών για την υλοποίηση των προγραμμάτων, να αυξηθεί η προγραμματική αυτονομία  των Περιφερειών και να ενισχυθεί η προγραμματική και διαχειριστική ικανότητα  τους όπως και των δήμων. Επίσης, να διατηρηθεί η δομή και ο πολυταμειακός χαρακτήρας των Περιφερειακών Προγραμμάτων, αλλά και να ενισχυθούν χρηματοδοτικά με περισσότερους πόρους και δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ακόμη, ο περιφερειακός σχεδιασμός να συνοδευτεί από την εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών σε κάθε Περιφέρεια, συνδέοντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με τους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Τέλος, στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ να συμπεριληφθούν δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία για σύγχρονες πολιτικές όπως για την έξυπνη εξειδίκευση, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την κυκλική οικονομία.

Read previous post:
Με τη «Νυχτερίδα» του Γ. Στράους γιορτάζει η Λυρική τα 80 χρόνια λειτουργίας της

H «Νυχτερίδα» του Γιόχαν Στράους του νεότερου είναι το έργο με το οποίο θα εορταστεί η επέτειος των 80 χρόνων...

Close