Ένας άνθρωπος έχει πάντα δυο λόγους για να κάνει οτιδήποτε: έναν καλό λόγο και τον πραγματικό λόγο. J.P. Morgan, 1837-1913, Αμερικανός τραπεζίτης

Οι επιχειρήσεις που έχουν αξιολογηθεί θετικά για πρακτικές ESG έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα

2 Απριλίου, 2022

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια στο τομέα του ΕSG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση) θα φτάσουν τα 41 τρις δολάρια μέχρι το τέλος του 2022 και θα ξεπεράσουν τα 50 τρις δολάρια μέχρι το 2025. Την ίδια στιγμή ένα στα τρία δολάρια που επενδύονται σήμερα είναι σε αειοφόρες επενδύσεις, ενώ 25 εκατ. θέσεις εργασίας για την πράσινη οικονομία θα δημιουργηθούν μέχρι το 2030. Τις εκτιμήσεις αυτές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας επικαλέστηκε ο καθηγητής Νίκος Αυλώνας, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας CSE, μιλώντας στο συνέδριο ESG Forum που διοργανώθηκε από την Palladian Conferences σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) για να αναδείξει στη σημασία της εφαρμογής κριτηρίων ESG στο επιχειρείν

Ο κ. Αυλώνας επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 2ης έρευνας ESG του Kέντρου Αειφορίας για την εφαρμογή κριτηρίων ESG στην επιχειρηματική τους λειτουργία. Όπως προκύπτει από την έρευνα 39 μόνον εταιρίες από το σύνολο των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχουν λάβει ανεξάρτητη αξιολόγηση των πρακτικών τους και των επιδόσεών τους στα κριτήρια ESG από Οίκους Αξιολόγησης (MSCI, CDP, Sustainalytics) αλλά και CRI Index που μέχρι σήμερα έχει αξιολογήσει 70 Επιχειρήσεις που τα αποτελέσματα τους αντιστοιχούν με το 20% του ΑΕΠ της χώρας μας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των εταιρειών που δεν έχουν αξιολόγηση είναι για τους επενδυτές εταιρείες αγνώστου επενδυτικού ρίσκου.

Από τις 39 εταιρίες που αξιολογήθηκαν οι 5 περίπου έχουν σχετικά υψηλή βαθμολογία και οι υπόλοιπες έχουν μια μέση με χαμηλή βαθμολογία που για τους επενδυτές και αναλυτές ουσιαστικά αποτυπώνονται ως εταιρείες μεσαίου ως υψηλού ρίσκου.

Τι σημαίνει, όμως, με απλά λόγια υιοθέτηση πρακτικών κριτηρίων ESG από πλευράς επιχειρήσεων; Όπως αναφέρει ο κ. Αυλώνας, ουσιαστικά σημαίνει ότι μπορούν να επιλέγονται από επενδυτές ως υγιείς επιχειρήσεις και να χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες για τον ίδιο λόγο. Στην πραγματικότητα αφορά την βιωσιμότητα της επιχείρησης πέρα και πάνω από την συμμόρφωση με τις ιδιαίτερα αυστηρές Ευρωπαϊκές ESG νομοθεσίες που έρχονται.

Oι εταιρείες που έχουν υψηλή βαθμολογία στον CRI Index εφαρμόζουν ΕSG standards, έχουν καλές επιδόσεις στα θέματα περιβάλλοντος και εφαρμόζουν καλές πρακτικές για την στήριξη των κοινωνιών που δραστηριοποιούνται μεγιστοποιώντας το κοινωνικό τους αποτύπωμα.

Οι επιχειρήσεις που έχουν αξιολογηθεί θετικά έχουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα ως την προσέλκυση διεθνών επενδυτών, αυξάνουν την αξία τους και μπορούν να χρηματοδοτηθούν ευκολότερα από τις Τράπεζες. Ουσιαστικά οι εταιρείες αυτές είναι πιο βιώσιμες και έχουν την δυνατότητα να φέρουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα από ότι οι υπόλοιπες. Όσες περισσότερες εταιρείες εφαρμόσουν τα κριτήρια ESG τόσο πιο πρόθυμοι θα είναι οι διεθνείς Επενδυτικοί Οίκοι να επενδύσουν

Στην υιοθέτηση κριτηρίων ESG αναφέρονται χαρακτηριστικά: Στο τομέα «Environmental» οι περισσότερες εταιρείες κάνουν μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους, ενώ κάποιες δηλώνουν κλιματικά ουδέτερες. Στο τομέα «Social» προωθούνται περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια καθώς και στις διοικητικές θέσεις και στον τομέα «Governance» η δημιουργία Επιτροπών για το ESG. Το ESG Athens Symposium 2022 έγινε υπό την Αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του Πράσινου Ταμείου.