Η τέχνη της πολιτικής είναι να προβλέπεις το αναπόφευκτο και να επισπεύδεις την εμφάνιση του. - Ταλεϋράνδος, 1754-1838, Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών

Νηρεύς: Αύξηση πωλήσεων 5,6% το 2017

Αύξηση κατά 5,6% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Νηρεύς, το 2017, οι οποίες ανήλθαν στα 206,7 εκατ. ευρώ έναντι 195,8 εκατ. ευρώ, το 2016. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων δράσεων στις χώρες όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται.

Οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 5,6% και αντιστοιχούν στο 90,6% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου. Η εξαγωγική δραστηριότητα ενισχύθηκε, το 2017, κατά 7,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 4,6%, έναντι του 2016 και ανήλθε στα 163,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το ιστορικά υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων ψαριών επιτεύχθηκε, λόγω της σημαντικής αύξησης των ποσοτήτων πώλησης, οι οποίες έφτασαν σε ισοδύναμο πρώτης ύλης ψαριών, στους 34,6 χιλ. τόνους έναντι 31,9 χιλ. τόνους, το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,6%».

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε στα 30,1 εκατ. ευρώ από 27,3 εκατ. ευρώ, το 2016, αύξηση κατά 10,3%. Η αύξηση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης και στη μείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών, τα οποία υπερκάλυψαν την αρνητική επίδραση της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης».

Το EBITDA, μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία, ανήλθε στα 42,2 εκατ. ευρώ έναντι 22,4 εκατ. ευρώ, το 2016, κυρίως, λόγω αυξημένων αποθεμάτων, στις 31/12/2017, καθώς η εξέλιξη της ανάπτυξης της βιομάζας ψαριών, κατά τη διάρκεια της χρήσης, σημείωσε σημαντική βελτίωση, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 35 χιλ. τόνων.

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του 2017 ανήλθαν σε κέρδη 23,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση έναντι των κερδών του 2016, ύψους 7,9 εκατ. ευρώ ή αύξηση κατά 196,6%. Τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα της χρήσης ανήλθαν σε κέρδη 23,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,9 εκατ. ευρώ, το 2016 ή αύξηση κατά 113,9%.

Σημαντική ήταν η αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών, το 2017, οι οποίες ανήλθαν στα 20,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 4,8 εκατ. ευρώ, το 2016.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν στα 10,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ, το 2016, συνεχίζοντας το επενδυτικό πλάνο που αφορά στη συγκέντρωση και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων, καθώς και στις προγραμματισμένες επενδύσεις μείωσης του κόστους.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του ομίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα 161,3 εκατ. ευρώ έναντι 171,6 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2016, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 10,3 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα 146,2 εκατ. ευρώ έναντι 154,7 εκατ. ευρώ, το 2016.

To 2017, έγινε μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου και καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου οι τόκοι των δανείων. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 88.205.043,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 294.016.812 μετοχές με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ εκάστη. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στα 156,1 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2017.
 

Read previous post:
Ανακαλύφθηκε στο σύμπαν ο πρώτος γαλαξίας χωρίς σκοτεινή ύλη

Οι γαλαξίες και η σκοτεινή ύλη πάνε χέρι-χέρι, καθώς δεν μπορείς να βρεις τον έναν, χωρίς να υπάρχει και η...

Close