Εκατομμύρια είχαν δει το μήλο να πέφτει, αλλά μόνο ο Νεύτων ρώτησε γιατί. Bernard Baruch, 1870-1965, Αμερικανός επιχειρηματίας & πολιτικός

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων Δυτικής Αττικής και Πελοποννήσου

23 Μαΐου, 2024

Σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας του Εργαστηρίου Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης – LANECASM του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και του Εργαστηρίου Εμβιομηχανικής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ).

Κύριος στόχος του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη πολύπλευρης επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας, η οποία επιγραμματικά αφορά στα εξής κοινά πεδία ενδιαφέροντος:

την ανταλλαγή και αξιοποίηση επιστημονικών πληροφοριών που αφορούν σε δεδομένα εκπαίδευσης και έρευνας σε κοινά πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος.

την προαγωγή της συνεργασίας για τη διοργάνωση, διεξαγωγή και υλοποίηση έρευνας και εκπαίδευσης με τη μορφή συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσω αμοιβαίων επισκέψεων Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών.

την από κοινού υποβολή ερευνητικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια που θα προκύπτουν από κοινές ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής κ. Καλδής, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης του ΠΑΔΑ Καθηγητής κ. Παπαθανασίου, ο Πρύτανης του ΠΑΠΕΛ Καθηγητής κ. Κατσής και ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Εμβιομηχανικής του ΠΑΠΕΛ Επίκουρος Καθηγητής κ. Παπαγιάννης.

Κάνοντας αναφορά στην πορεία των δύο Ιδρυμάτων που έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής επεσήμανε ότι «το εν λόγω Μνημόνιο δύναται να αποτελέσει την απαρχή για τη θεμελίωση ευρύτερου πλαισίου πολυεπίπεδης συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε ακαδημαϊκό, επιστημονικό, ερευνητικό επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας και αναπτυξιακές συνέργειες επ΄ωφελεία των δύο φορέων καθώς των τοπικών κοινωνιών».

Σχετικά με τη συνεργασία με το ΠΑΔΑ, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής σημείωσε ότι «το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του επιστημονικού και ερευνητικού γίγνεσθαι, καθώς οι συνέργειες αυτού του επιπέδου εξελίσσουν και μεταλλάσσουν εν γένει την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας».

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης (LANECASM), Καθηγητής Γεώργιος Παπαθανασίου ανέφερε ότι «Το Ερευνητικό Εργαστήριο LANECASM συμμετέχει σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με στόχο την αμοιβαία ωφελιμότητα όλων των συνεργαζόμενων φορέων και βασικό σκοπό την προαγωγή της έρευνας».

Τέλος, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Εμβιομηχανικής, Επίκουρος Καθηγητής, Γεώργιος Παπαγιάννης σημείωσε ότι “ υπήρξε απόφοιτος του ΤΕΙ Αθήνας και με το Εργαστήριο LANECASM του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει αναπτυχθεί ήδη ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία, η οποία αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη σημαντική δημοσίευση στο έγκριτο Scientific Reports – Nature”.