Η βία, είτε φυσική είτε ψυχική, είναι μια αναζήτηση της ταυτότητας και του νοήματος. Όσο λιγότερη ταυτότητα, τόσο μεγαλύτερη βία - Marshall McLuhan

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΕΘ-Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Cisco

8 Απρίλιος, 2021

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση του ΕΕΘ.

Σκοπός της συνεργασίας των δύο φορέων είναι η στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και η προώθηση της συνεργασίας και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσω της ενίσχυσης  του ψηφιακού μετασχηματισμού και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μελών του ΕΕΘ.
Βασικός  στόχος της συνεργασίας των δύο φορέων, αποτελεί η από κοινού ανάπτυξη της έρευνας, διάδοσης και  εκπαίδευσης σε  τεχνολογίες  ψηφιακού  μετασχηματισμού,  η δημιουργία καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα της καθημερινότητας σχετικά με τη λειτουργία της κοινωνίας, καθώς, και η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Η συνεργασία των δύο φορέων, αφορά μεταξύ άλλων τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τεχνολογίες αιχμής και δημιουργική οικονομία, διοργάνωση εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα,  που   σχετίζονται με το μέλλον των εργασίας, επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.