Κάθε επαναστατική ιδέα φαίνεται πως προκαλεί τρεις φάσεις αντιδράσεων. Μπορούν να συνοψιστούν στις φράσεις: 1) "Δεν γίνεται με τίποτα", 2) "Γίνεται αλλά δεν αξίζει τον κόπο να το κάνουμε", 3 "Το είχα πει εξαρχής ότι ήταν καλή ιδέα". - Arthur Clarke, 1917 - 2008, Βρετανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας

Kαινοτόμες λύσεις για τη βιομηχανία επίπλων και ξυλοκατασκευών στην Καρδίτσα από το Ινστιτούτο Ξύλου, Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας

3 Φεβρουαρίου, 2024

Ολοκληρωμένες γνώσεις και καινοτόμες λύσεις για τη βιομηχανία επίπλων και ξυλοκατασκευών, προσφέρει το Ινστιτούτο Ξύλου, Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας, το οποίο λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2021 και αποστολή του είναι να προάγει την έρευνα και την καινοτομία στην Επιστήμη και Τεχνολογία του Ξύλου και να εκπονεί μελέτες ή να παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων.

   Οι τομείς δράσης του Ινστιτούτου αφορούν κυρίως: τον ποιοτικό έλεγχο πρώτων υλών και προϊόντων ξύλου, τον ποιοτικό έλεγχο επίπλων και ξυλοκατασκευών, τις ποιοτικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά ξύλινης συσκευασίας, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας σε ξύλινες κατασκευές εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, τον ποιοτικό έλεγχο και την αξιολόγηση καταλληλότητας προϊόντων βιομάζας (μπρικέτες, πέλλετ, κάρβουνο, κ.λπ.), τον έλεγχο και την πιστοποίηση προδιαγραφών προϊόντων συμπαγούς ξύλου, σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων (CE, EN 338, EN 14081, κ.α.), επίπλων και ξύλινης συσκευασίας, τη σύνταξη μελετών και πραγματογνωμοσυνών σε αντικείμενα που αφορούν το ξύλο ως υλικό, τα σύνθετα συγκολλημένα προϊόντα, τα έπιπλα και τις ξυλοκατασκευές, τη διεξαγωγή καταστρεπτικών και μη καταστρεπτικών δοκιμών στο εργαστήριο ή στο πεδίο, τη μελέτη παραγωγής επίπλου σε όλα τα στάδια παραγωγής του, την παραγωγή πρωτοτύπων επίπλων, τις μελέτες εφαρμογής προϊόντων ξύλου και ξυλοκατασκευών σε διάφορες χρήσεις και την παροχή τεχνικών συμβουλών κατάλληλης εφαρμογής και συνθηκών χρήσης, τις μελέτες προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης ξύλινων κατασκευών και επίπλων που έχουν υποστεί φθορές ή προσβολές, την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινης συσκευασίας, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα παραπάνω αντικείμενα, διενέργεια ελέγχων ποιότητας σε πρώτες ύλες, μέσα σύνδεσης, υλικά ξυλείας, ξύλινα μέσα συσκευασίας, ξύλινες κατασκευές εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου ή προϊόντα επίπλων.

   Το Ινστιτούτο σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικά, αναπτυξιακά, συγχρηματοδοτούμενα ή επιμορφωτικά προγράμματα στις παραπάνω επιστήμες, οργανώνει ακαδημαϊκά συνέδρια, στηρίζει μεταπτυχιακά προγράμματα και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα και νέους επιστήμονες, συνεργάζεται με ομοειδή ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οργανισμούς και κοινωνικούς φορείς, εκπονεί μελέτες, παράγει εκπαιδευτικό υλικό, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις προβολής του έργου του, οργανώνει (σχεδιάζει, προετοιμάζει και εκτελεί) εκθέσεις, ημερίδες και ειδικές εκδηλώσεις, προγραμματίζει και επιμελείται εκδόσεις, παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους και εν γένει προβαίνει σε δραστηριότητες οι οποίες συνάδουν με την αποστολή του.

   Όπως τονίζουν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γιώργος Νταλός, διευθυντής του Ινστιτούτου και Κωνσταντίνος Νινίκας, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου, «η δυναμική του πορεία τα τρία χρόνια λειτουργίας του αποδεικνύει την αποδοχή του από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ξύλου και του επίπλου. Παράλληλα συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου και όχι μόνο, προσφέροντας άμεση ανταπόκριση και υλοποιήσιμες προτάσεις σε θέματα που εξελίσσονται δυναμικά, όπως είναι η βιωσιμότητα των υλικών, η επανάχρηση φυσικών πόρων, και η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση κτιρίων χρησιμοποιώντας φυσικούς πόρους (ξύλο) με αποτέλεσμα τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα».

ΦΩΤΟ: Αποστόλης Ζώης