Εκείνοι που μπορούν να χειρίζονται κρυφά τις υποθέσεις ενός κράτους το έχουν υπό την απόλυτη εξουσία τους. Baruch Spinoza, 1632-1677, Ολλανδός φιλόσοφος

Καινοτόμα έργα υλοποιούν από κοινού ΑΠΘ και CISCO στο πλαίσιο μνημονίου

8 Απρίλιος, 2021

Κοινές διεπιστημονικές ομάδες συστήνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων – Digital Transformation & Digital Skills Center, DT&S, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα να εργάζονται πάνω στην υλοποίηση των στόχων που  έθεσαν μέσω μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε χθες. 

Οι ομάδες θα συνεργαστούν για καινοτόμα έργα υπό την καθοδήγηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της Cisco, με τη φιλοξενία των ομάδων στις υποδομές του Κέντρου, αλλά και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΑΠΘ μέσω του Cisco Networking Academy Program.

Συγκεκριμένα, το μνημόνιο που υπέγραψαν ο αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, αν. καθηγητής Στράτος Στυλιανίδης και ο Γενικός Διευθυντής της Cisco Hellas, Αντώνης Τσιμπούκης, προβλέπει :

-Ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και πιλοτικών τεχνολογικών εφαρμογών που στοχεύουν σε νέες λύσεις στους τομείς της Έρευνας, της Καινοτομίας, των Spin- offs και των Start-ups.
-Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τεχνολογίες αιχμής και δημιουργική οικονομία.
-Αξιοποίηση διεθνών δικτύων για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ τοπικών εταιρειών και αντίστοιχων εταιρειών του εξωτερικού με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, αλλά και την αύξηση των επιχειρηματικών συμφωνιών και δραστηριοτήτων.
-Διοργάνωση εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων, διασκέψεων και κάθε είδους εκδηλώσεων που σχετίζονται με την προώθηση, ενημέρωση και διασύνδεση φορέων καινοτομίας.
-Διαμεσολάβηση συναντήσεων και δικτύωση μεταξύ εταιρειών, νεοφυών επιχειρήσεων και επιστημονικής κοινότητας για τη μεταφορά τεχνολογίας και 

«Το οικοσύστημα καινοτομίας της περιοχής μας χρειάζεται συνέργειες όπως αυτή που ξεκινούμε σήμερα προκειμένου να πολλαπλασιάσει τη δυναμική του προς όφελος της πόλης μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, ενώ ο κ. Στυλιανίδης έκανε λόγο για  «πολλά υποσχόμενη συνεργασία, που θα δώσει την ευκαιρία στην ακαδημαϊκή και ερευνητική μας κοινότητα να αναπτύξει υψηλές δεξιότητες και ξεχωριστή τεχνογνωσία σε έναν τομέα αιχμής».

Σ.Α.