Στην πολιτική, ο ίσιος δρόμος είναι αδιάβατος- Harold Macmillian

Κ. Μίχαλος: Χρειάζεται θεσμική ενδυνάμωση και αύξηση της οικονομικής αυτονομίας των ΟΤΑ

14 Ιουνίου, 2018

Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη αποτελεί πλέον κυρίαρχο κοινωνικό αίτημα. Σήμερα, βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη να αυξάνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων, για την προσέλκυση υψηλού επιπέδου επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού. Με κύρια κριτήρια ανταγωνιστικότητας να είναι πλέον η ποιότητα του περιβάλλοντος, των υπηρεσιών και της καθημερινότητας, που απολαμβάνουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, οι ελληνικές πόλεις έχουν κάθε λόγο σήμερα να κινηθούν ταχύτερα, με γενναίες αποφάσεις, με γνώση και συνεργασία.

Αυτά σημείωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος σε εκδήλωση για το σύγχρονο περιβάλλον.

Ο κ. Μίχαλος τόνισε ότι η επιμελητηριακή κοινότητα τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής και της επιστημονικής κοινότητας, ώστε οι πόλεις να αναδειχθούν σε πόλους προσέλκυσης και ανάδειξης δημιουργικών ανθρώπων. Να στηρίζουν την πρωτότυπη σκέψη, να αξιοποιούν πλεονεκτήματα και να δημιουργούν ευκαιρίες.

Ο ίδιος σημείωσε ότι για τους επιχειρηματίες, η ποιότητα ζωής σε ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υλοποίηση μεγάλων έργων και επενδύσεων που θα αναβαθμίζουν συνολικά τα αστικά κέντρα και θα δημιουργούν νέες ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας.

Όμως, πέραν της διασφάλισης της έννομης τάξης, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες για τη διαμόρφωση πόλεων φιλικότερων προς τους κατοίκους τους και οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας, αναπτύσσουν τα τελευταία χρόνια σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Δράσεις που αξιοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα και πόρους, προγράμματα διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, σύγχρονες μεθόδους σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

«Ωστόσο, ο αντίκτυπος των δράσεων αυτών περιορίζεται εξαιτίας της έλλειψης συντονισμού και συνοχής, μεταξύ τοπικών και εθνικών πολιτικών. Περιορίζεται, επίσης, εξαιτίας της έλλειψης συγκεκριμένων διαδικασιών, προτύπων και κριτηρίων» όπως είπε ο πρόεδρος.

Είναι, λοιπόν, σημαντικό, συνέχισε ο κ. Μίχαλος, να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο για την αστική ανάπτυξη. Το οποίο θα επιτρέπει τη σύγκλιση τοπικών και εθνικών πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος, υποδομών και μεταφορών, σε θέματα οικιστικής και χωροταξικής πολιτικής, αλλά και σε θέματα ανάπτυξης.

Η επιμελητηριακή κοινότητα, ανέφερε ο πρόεδρος, εκτιμά ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

– Χρειάζεται θεσμική ενδυνάμωση και αύξηση της οικονομικής αυτονομίας της αυτοδιοίκησης. Χρειάζεται επίσης ενδυνάμωση των φορέων που εκπροσωπούν το παραγωγικό δυναμικό κάθε πόλης, όπως είναι τα επιμελητήρια.

– Χρειάζεται ένα δίκτυο συνεχούς, ουσιαστικής και συγκρίσιμης πληροφόρησης για τις πόλεις, ανάμεσα σε τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές.

– Χρειάζεται η αξιοποίηση σύγχρονων διαχειριστικών εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης, όπως είναι οι δείκτες βιωσιμότητας.

– Χρειάζεται ένας υγιής επαναπροσδιορισμός της σχέσης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κυρίως στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Μια σχέση που, μέσα από σύγχρονα σχήματα σύμπραξης, μπορεί να συμβάλει στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και στη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών των δήμων. Ο ίδιος σημείωσε σε αυτό το σημείο: «δυστυχώς, κάτι που είναι αυτονόητο στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αντιδράσεις στο πλαίσιο μιας στρεβλής αντίληψης, που θεωρεί ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι ως εκ φύσεως εχθρική προς το δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά βλάπτει το δημόσιο συμφέρον, είναι το να στερούμε από τις τοπικές κοινωνίες έσοδα, ευκαιρίες και θέσεις εργασίας, να υποβαθμίζεται διαρκώς το περιβάλλον και η καθημερινότητα του πολίτη και να πασχίζουν οι δήμοι, με ανύπαρκτους πόρους και προσωπικό, να καλύψουν ένα όλο και μεγαλύτερο φάσμα αρμοδιοτήτων».

– Τέλος, χρειάζεται – πέραν όλων των άλλων – και μια σύγχρονη προσέγγιση της πόλης, ως περιβάλλοντος δημιουργικότητας και καινοτομίας.

E.Π.

Read previous post:
«Εμπιστεύομαι τους παίκτες»

Ο Φερνάντο Ιέρο καλείται να βγάλει τα "κάστανα από τη φωτιά" και να μπορέσει να κρατήσει τις ισορροπίες στην Ισπανία...

Close