Οι άνθρωποι ήταν πιο ευτυχισμένοι κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, όταν κάθε στιγμή διέτρεχαν τον κίνδυνο να σκοτωθούν και έπρεπε να παίρνουν συνεχώς αποφάσεις ζωής και θανάτου - Ζαν-Πωλ Σαρτρ

Η Sanofi καταγράφει ισχυρή αύξηση 6,8% στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) σε σταθερή τιμή συναλλάγματος για το έτος 2019

17 Φεβρουαρίου, 2020

Δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της βιοφαρμακευτικής εταιρείας Sanofi για το 4ο τρίμηνο του 2019.Οι πωλήσεις για το έτος 2019 αυξήθηκαν κατά 3,6% σε σταθερή τιμή συναλλάγματος/ σταθερή διάρθρωση και τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 6,8% σε σταθερή τιμή συναλλάγματος.

 

 

4ο τρίμηνο 2019

Μεταβολή

Μεταβολή
σε CER

2019

Μεταβολή

Μεταβολή σε CER

Καθαρές πωλήσεις βάσει IFRS 

€ 9.608 εκατ.

+6,8%

+4,7%

€ 36.126 εκατ.

+4,8%

+2,8%

Καθαρά έσοδα βάσει IFRS 

– € 10 εκατ.

-103,9%(2)

€ 2.806 εκατ.

-34,8%(2)

Κέρδη ανά μετοχή (EPS) βάσει IFRS 

– € 0,01

-105,0%(2)

€ 2,24

-35,1%(2)

Καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων(1)

€ 1.684 εκατ.

+23,5%

+18,4%

€ 7.489 εκατ.

+9,8%

+7,0%

Κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή(1

€ 1,34

+21,8%

+17,3%

€ 5,99

+9,5%

+6,8%

 

Οι επιδόσεις των πωλήσεων(3) το 4ο τρίμηνο του 2019 ενισχύθηκαν από το dupilumab και τα Εμβόλια

Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε € 9.608 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,8% σε στοιχεία αναφοράς και κατά 4,7%(3) σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER).

Το dupilumab (παγκόσμιες πωλήσεις ύψους € 679 εκατομμυρίων, καταγράφοντας αύξηση κατά 135%), ο σημαντικότερος συντελεστής ανάπτυξης, ενίσχυσε τις πωλήσεις της Sanofi Genzyme κατά 19,7%.

Οι πωλήσεις της μονάδας Εμβολίων αυξήθηκαν κατά 22,0%, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική προμήθεια αντιγριπικών εμβολίων στις ΗΠΑ στη διάρκεια του 4ου τριμήνου.

Οι πωλήσεις του τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας μειώθηκαν κατά 5,2%, κυρίως λόγω της εκούσιας ανάκλησης του ranitidine, της διάθεσης μη στρατηγικών προϊόντων και των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων ρυθμιστικής φύσης.

Οι πωλήσεις της Επιχειρησιακής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας μειώθηκαν κατά 8,7% λόγω των μειωμένων πωλήσεων των τομέων Διαβήτη και Καθιερωμένων Προϊόντων.

Σημειώθηκε μείωση των πωλήσεων στην Κίνα (μείωση κατά 21,0%) λόγω των αναμενόμενων προσαρμογών στην τιμή και τα αποθέματα για τα clopidogrel και irbesartan.

Οι πωλήσεις για το έτος 2019 αυξήθηκαν κατά 3,6% σε σταθερή τιμή συναλλάγματος/σταθερή διάρθρωση(4) και τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 6.8% σε σταθερή τιμή συναλλάγματος

Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε € 36.126 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,8% σε στοιχεία αναφοράς και κατά 2,8% σε σταθερή τιμή συναλλάγματος (αύξηση κατά 3,6% σε σταθερή τιμή συναλλάγματος/σταθερή διάρθρωση [CER/CS](4)).

Οι πωλήσεις του dupilumab ανήλθαν σε € 2.074 εκατομμύρια, σε τροχιά για  την επίτευξη του μελλοντικού στόχου πωλήσεων που να ξεπερνούν τα € 10 δισεκατομμύρια.

Οι πωλήσεις της μονάδας Εμβολίων αυξήθηκαν κατά 9,3% αγγίζοντας τα € 5.731 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας τον αναμενόμενο μεσαίο προς υψηλό μονοψήφιο μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) των πωλήσεων για το διάστημα μεταξύ 2018 και 2025.

Το περιθώριο οργανικών κερδών δραστηριοτήτων (BOI) βελτιώθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες αγγίζοντας το 27,0%, σε τροχιά για την επίτευξη του στόχου του 30%  το 2022. 

Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή(1) το 4ο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκαν κατά 17,3% σε σταθερή τιμή συναλλάγματος, και ανήλθαν σε € 1,34.

Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή για το έτος 2019 ανήλθαν σε € 5,99, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,8% σε σταθερή τιμή συναλλάγματος.

Τα κέρδη ανά μετοχή βάσει IFRS για το έτος 2019 ανήλθαν σε € 2,24 (μείωση κατά 35,1%(2)), αποτυπώνοντας δαπάνες απομείωσης ύψους € 3,6 δισεκατομμυρίων που αφορούν κυρίως στον Αντιαιμορροφιλικό παράγοντα VIII (Ανασυνδυασμένος), Πρωτεΐνη Σύντηξης του Fc.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ετήσιο μέρισμα € 3,15, που αντιστοιχεί στην 26η συνεχόμενη αύξηση του μερίσματος.

Σημαντικά επιτεύγματα Έρευνας & Ανάπτυξης και εγκρίσεις προϊόντων από τις ρυθμιστικές αρχές 

Το SAR442168, ένας αναστολέας της τυροσινικής κινάσης του Bruton (BTK), πέτυχε να αποδείξει την καινοτομία του (achieved proof of concept) στην υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση· το πρόγραμμα μελετών Φάσης 3 πρόκειται να ξεκινήσει στα μέσα του 2020.

Κατατέθηκε εγκριτικός φάκελος στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ (αξιολόγηση κατά προτεραιότητα) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) για το dupilumab ως η πρώτη βιολογική θεραπεία για παιδιά ηλικίας 6-11 ετών με ατοπική δερματίτιδα. 

Ξεκίνησαν πιλοτικές μελέτες Φάσης 3 του dupilumab στο πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση και στην οζώδη κνήφη.

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του dupilumab ενισχύονται περαιτέρω βάσει δεδομένων διάρκειας 3 ετών από ανοιχτή μελέτη επέκτασης (OLE). 

Το τετραδύναμο εμβόλιο υψηλής δόσης (High-Dose Quadrivalent) εγκρίθηκε στις ΗΠΑ.

Το sutimlimab έδειξε θετικά αποτελέσματα Φάσης 3 στη νόσο εκ ψυχροσυγκολλητινών. 

Το SAR408701, ένα σύζευγμα αντι-CEACAM5 αντισώματος και φαρμάκου, βρίσκεται πλέον στη φάση 3 στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. 

Η olipudase έδειξε θετικά πιλοτικά συνοπτικά δεδομένα σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς με ανεπάρκεια όξινης σφιγγομυελινάσης (ASMD).

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της εξαγοράς της Synthorx ενισχύει τη θέση της Sanofi ως αναδυόμενου ηγέτη στην ογκολογία και την ανοσολογία.

Οικονομική πρόβλεψη για το οικονομικό έτος 2020 

Η Sanofi αναμένει ότι τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) για το 2020 θα σημειώσουν αύξηση κατά περίπου 5%(5) σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων. Εφαρμόζοντας τον μέσο όρο των συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ιανουαρίου 2020, η θετική επίπτωση του συναλλάγματος στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή για το 2020 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου 1%.

Ο κ. Paul Hudson, Chief Executive Officer της Sanofi, σχολίασε:

“ Βρίσκω ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου που τοποθετούν τη Sanofi σε κατάλληλη θέση για να πετύχει τις νέες στρατηγικές προτεραιότητές της. Η ενίσχυση των επιδόσεων των πωλήσεων στηρίχθηκε κυρίως στην εντυπωσιακή ανάπτυξη του dupilumab, του επαναστατικού μας φαρμάκου για νόσους που χαρακτηρίζονται από την εκδήλωση φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2, καθώς και στο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Εμβολίων μας. Ταυτόχρονα, η αυξημένη επικέντρωσή μας στην οικονομική και λειτουργική αποτελεσματικότητα, οδήγησε στη διεύρυνση των περιθωρίων και τη σημαντική βελτίωση των ταμειακών ροών. Σημειώνουμε σημαντική πρόοδο στα σχέδιά μας να μετασχηματίσουμε τον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης της Sanofi και είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τα θετικά δεδομένα που αποδεικνύουν την καινοτομία (positive proof of concept data) για τον αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του Bruton (BTK), μία θεραπεία για την πολλαπλή σκλήρυνση που μπορεί να αλλάξει την ιατρική πρακτική. Καταγράφεται μια αυξανόμενη δυναμική στο πλαίσιο του οργανισμού της Sanofi, και είμαι πεπεισμένος ότι θα πετύχουμε τους στόχους μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και περιθωρίων που διατυπώσαμε στο πλαίσιο της εκδήλωσης Capital Markets Day”.

Read previous post:
Κυρ. Μητσοτάκης: Κεντρική πολιτική απόφαση, να είμαστε πρωτοπόροι στην απολιγνιτοποίηση

Η υλοποίηση παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της πράσινης κυκλικής οικονομίας, της αναμόρφωσης της αγοράς ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών, της επίλυσης...

Close