Οι εταιρείες ανησυχούν υπερβολικά για το κόστος να κάνουν κάτι. Αυτό που πρέπει να τους ανησυχεί είναι το κόστος να μην κάνουν - Philip Kotler

Η Σ. Αναγνωστοπούλου πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής για την εφαρμογή της συνεργασίας Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας

15 Μαρτίου, 2019

Επικεφαλής της Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο για την «ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας» τέθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου.

Η συγκεκριμένη- μη αμειβόμενη- επιτροπή επιφορτίζεται με την προετοιμασία του συνολικού σχεδίου δράσης που προβλέπεται στο άρθρο 9 της Συμφωνίας των Πρεσπών: «Τα Μέρη συμφωνούν ότι η στρατηγική τους συνεργασία θα επεκταθεί σε όλους τους τομείς όπως η γεωργία, η πολιτική προστασία, η άμυνα, η οικονομία, η ενέργεια, το περιβάλλον, η βιομηχανία, οι υποδομές, οι επενδύσεις, οι πολιτικές σχέσεις, ο τουρισμός, το εμπόριο, η διασυνοριακή συνεργασία και οι μεταφορές. Αυτή η στρατηγική συνεργασία θα αφορά όχι μόνον τους τομείς που περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία, αλλά επίσης και εκείνους που μπορεί στο μέλλον να κριθούν επωφελείς και απαραίτητοι σε αμφότερες τις χώρες. Όλοι αυτοί οι τομείς πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα συνολικό Σχέδιο Δράσης κατά την πορεία ανάπτυξης των διμερών σχέσεων».

Η Ειδική Διυπουργική Επιτροπή αποτελείται από τον διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού και από 14 τακτικά μέλη σε επίπεδο γενικών γραμματέων υπουργείων και 14 αναπληρωματικά σε επίπεδο γενικών διευθυντών υπουργείων.

Η πρώτη συνεδρίαση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 18 Μαρτίου.

Read previous post:
One Sloukas show

Ο Κώστας Σλούκας απέτρεψε την...

Close