Σε όλους τους πολέμους, από τον Τρωικό μέχρι σήμερα, το κυριότερο κίνητρο υπήρξε η κλοπή, η αρπαγή, η λεηλασία, Σενέκας, 4 μ.Χ-65 μ.Χ., Ρωμαίος φιλόσοφος

Η Nissan εγκαινιάζει βιώσιμο χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων

2 Αυγούστου, 2022

Η Nissan εγκαινιάζει ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό πλαίσιο για να προωθήσει τη χρηματοδότηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων επόμενης γενιάς, μπαταριών, περιβαλλοντικών τεχνολογιών και νέων υπηρεσιών κινητικότητας.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη έργων στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη Nissan, «καθαρών» συστημάτων παραγωγής, υποδομών επαναφόρτισης EV, επαναχρησιμοποίησης μπαταριών και τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης.

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο που έχει ονομαστεί Nissan Sustainable Finance Framework θα επιτρέψει στην αυτοκινητοβιομηχανία να συγκεντρώσει κεφάλαια που απαιτούνται για την περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών βιωσιμότητας. Αυτή η πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη δέσμευση της Nissan για την προώθηση της βιωσιμότητας και την ενίσχυση των προσπαθειών για τη δημιουργία ενός καθαρότερου, ασφαλέστερου και χωρίς αποκλεισμούς κόσμου.

Κ.Π.