Υπήρξε υπερβολικά συχνά, υπερβολικά εύκολα για κυβερνήτες και κυβερνήσεις να παρασύρουν τους ανθρώπους σε πόλεμο. Lester B. Pearson 1897-1972. Καναδός συγγραφέας & διπλωμάτης

Η Kia συνεργάζεται με την Ocean Cleanup με στόχο να γίνει «πάροχος λύσεων βιώσιμης κινητικότητας»

6 Μαΐου, 2022

Η Kia και η Ocean Cleanup ξεκίνησαν επίσημα μια συνεργασία για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλαστικά που καταλήγουν στους ωκεανούς. Πρόκειται για μια ουσιαστική συνεργασία, καθώς είναι μια πρωτοβουλία η οποία ενισχύει την πορεία της Kia να γίνει «πάροχος λύσεων βιώσιμης κινητικότητας» και να πετύχει ουδετερότητα άνθρακα έως το 2045.

Με βάση τη συνεργασία η Kia θα υποστηρίζει την Ocean Cleanup στην προσπάθειά της να απομακρύνει τα υπάρχοντα πλαστικά απόβλητα από τους ωκεανούς, ενώ θα παρέχει οικονομική υποστήριξη προκειμένου να ξεκινήσει έργα καθαρισμού ωκεανών και ποταμών. Παράλληλα θα δημιουργήσει ένα νέο σύστημα ανακύκλωσης πόρων που θα αξιοποιεί μεγάλο μέρος των πλαστικών που συλλέγονται από τους ωκεανούς και τα ποτάμια.

Κ.Π.