Οι άνθρωποι δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι η γνώμη τους για τον κόσμο είναι και μια εξομολόγηση για το χαρακτήρα τους. Ralph Waldo Emerson,1803-1884, Αμερικανός φιλόσοφος

Η Kia και η encore συνεργάζονται για τη δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας δεύτερης ζωής από χρησιμοποιημένες μπαταρίες EV

21 Σεπτεμβρίου, 2022

Η Kia μπαίνει ενεργά στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση των μπαταριών. Πλέον συνεργάζεται με την γερμανική εταιρεία encore, η οποία θα παραλαμβάνει τις μπαταρίες EV από όλη την Ευρώπη στοχεύοντας στην κατασκευή και στη διανομή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών δεύτερης ζωής.

Οι μπαταρίες EV αποσυναρμολογούνται και υποβάλλονται σε λεπτομερείς διαγνωστικούς ελέγχους ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν είτε για νέα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας είτε για να ανακυκλωθούν, ανάλογα με την ωφέλιμη χωρητικότητά τους.

Οι δύο εταιρείες παρουσίασαν στο Βερολίνο μια πρωτότυπη εγκατάσταση αποθήκευσης μπαταριών, κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από επαναχρησιμοποιημένες μονάδες μπαταριών Kia Soul EV. Πλέον, η Kia εξελίσσει κάθε μοντέλο με μια ενδελεχή προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες στο τέλος του κύκλου ζωής και την αναγέννηση των πόρων. Αυτό οδήγησε την Kia να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών EV οι οποίες παρατείνουν την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των μπαταριών μέσω νέων εφαρμογών. Η encore ήδη λειτουργεί μια υπηρεσία επιστροφής μπαταριών σε όλη την Ευρώπη για τη δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών «Second Life», εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία που διαθέτει το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Κ.Π.