Τζορτζ Μπους (1946 - ) 45ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

Flexopack: Άνοδος κερδών 42,31% το 2017

Ποσοστιαία αύξηση κατά 42,31% κατέγραψαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) της Flexopack, το 2017, τα οποία ανήλθαν στα 7,383 εκατ. ευρώ έναντι 5,188 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα του ομίλου και της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2016, έχουν συνοπτικά, ως ακολούθως:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 81,523 εκατ. ευρώ έναντι 70,251 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός στα 70,284 εκατ. ευρώ έναντι 67,416 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 16,05% και 4,25%, αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε επίπεδο ομίλου στα 14,386 εκατ. ευρώ έναντι 11,371 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,51% και σε εταιρικό επίπεδο στα 14,144 εκατ. ευρώ έναντι 11,651 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 21,40%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον όμιλο στα 10,374 εκατ. ευρώ έναντι 7,603 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 36,45% και για την εταιρεία στα 10,327 εκατ. ευρώ έναντι 8,175 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,32%.

Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον όμιλο στα 7,389 εκατ. ευρώ έναντι 5,179 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42,67% και για την εταιρεία στα 7,299 εκατ. ευρώ έναντι 5,736 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,25%.
 

 

 

Περισσότερα στη κατηγορία Επιχειρηματικά Νέα
Kάθε ευρώ δαπάνης για την αγορά χημικών ουσιών και προϊόντων αυξάνει το ΑΕΠ κατά 1,9 ευρώ

Του Βασίλη Γούναρη, Προέδρου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών   Στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται περίπου 1.000 επιχειρήσεις στον κλάδο χημικών. Η αξία...

Close