Η γοητεία της ιστορίας και το αινιγματικό της δίδαγμα είναι ότι από εποχή σε εποχή τίποτα δεν αλλάζει κι όμως τα πάντα είναι διαφορετικά. Aldous Huxley, 1894-1963, Άγγλος συγγραφέας

Ευνοϊκότερη έγινε η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις

30 Μαρτίου, 2015

Σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται να κατατεθεί προς κύρωση στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις.
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπεγράφη από το υπουργικό συμβούλιο την προηγουμένη Παρασκευή προβλέπει πως εκτός από τα πρόστιμα εκπρόθεσμης πληρωμής διαγράφονται και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης, καθώς και πρόσθετοι φόροι ή τέλη του Ν. 2523/1997.

Συγκεκριμένα η ΠΝΠ στο άρθρο 2 αναφέρει πως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:»

Υπενθυμίζεται πως στην αρχική της μορφή η ρύθμιση των 100 δόσεων προέβλεπε μόνο τη διαγραφή των προσαυξήσεων λόγω παρέλευσης της προθεσμίας πληρωμής του φόρου.

Πλέον μπορούν να ρυθμιστούν και να διαγραφούν εξ ολοκλήρου ή σε ποσοστό ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέξει ο καθένας για την ρύθμιση ακόμα και τα πρόστιμα του νόμου 2523/1997 αλλά και τα διαδικαστικά πρόστιμα του νόμου 4174/2013.

Read previous post:
Απορρίφθηκε η λίστα – Επανέναρξη συζητήσεων στην Αθήνα

Μετά από ένα διήμερο διαβουλεύσεων απορρίφθηκε η λίστα μεταρρυθμίσεων που κατέθεσε η ελληνική πλευρά και η συζήτηση θα αρχίσει ξανά...

Close