Ένας από τις παράξενες ιδιοτροπίες του ανθρώπου είναι να δημιουργεί δυσκολίες μόνο και μόνο για να έχει την ευχαρίστηση να τις ξεπεράσει. Joseph De Maistre, 1753-1821, Γαλλοϊταλός διπλωμάτης & φιλόσοφος

Εurostat: 83% η πραγματική κατανάλωση ανά άτομο στην Ελλάδα το 2013

11 Δεκεμβρίου, 2014

H πραγματική κατανάλωση ανά άτομο στην Ελλάδα ανήλθε στο 83% το 2013 του κοινοτικού μέσου όρου, ενώ το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά άτομο έφτασε στο 73% του μέσου κοινοτικού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurostat.

Βάσει των στοιχείων της Eurostat για το 2013, η πραγματική κατανάλωση ανά άτομο εκπεφρασμένη σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS) κυμάνθηκε από 49% σε 136% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ από 45% ως 257% του ευρωπαϊκού μέσου όρου κυμάνθηκε το ΑΕΠ ανά άτομο στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ο υψηλότερος δείκτης κατανάλωσης ανά άτομο στην «ΕΕ των 28» καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο – 136% του ευρωπαϊκού μέσου όρου – και στη Γερμανία και την Αυστρία με 120%.

Η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Μ. Βρετανία, η Ολλανδία το Βέλγιο και η Γαλλία κατέγραψαν επίπεδα μεταξύ 110% και 115% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ η Ιταλία βρίσκεται στο 100% .

Η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Ισπανία κατέγραψαν επίπεδα μεταξύ 90% και 100% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ η Ελλάδα μαζί με την Πορτογαλία και τη Μάλτα βρίσκονται μεταξύ 80% και 90%. Η Λετονία, η Εσθονία, η Ουγγαρία και η Κροατία τοποθετούνται μεταξύ 60% και 70% του κοινοτικού μέσου όρου, ενώ η Ρουμανία στο 40% και η Βουλγαρία στο 50%.

Σχετικά με το ΑΕΠ ανά άτομο, εκπεφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), το υψηλότερο καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο με 257% του μέσου κοινοτικού και ακολουθούν η Ιρλανδία με 130%, η Αυστρία, 128%, η Σουηδία, 127%, η Δανία, 124% και η Γερμανία 122%.
Στη Βουλγαρία καταγράφονται τα χαμηλότερα επίπεδα με 45% και στη Ρουμανία, 55%.

Read previous post:
ΤΧΣ: απώλεια 28 δισ. στις τράπεζες

Το ΤΧΣ καταγράφει τεράστιες ζημίες από την αποτίμηση των μετοχών που απέκτησε μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών. Ενώ οι...

Close