Οι αυτοκρατορίες διαρκούν μέχρι να γίνουν εμπορικές. Μετά διασκορπίζονται στους τέσσερις ανέμους - William Blake

Επιχορηγήσεις προς Περιφέρειες Κ. Μακεδονίας και Στ. Ελλάδας για προνοιακά ιδρύματα

24 Σεπτέμβριος, 2018

Αποφάσεις που προβλέπουν τη χορήγηση 1.170.000 ευρώ στις Περιφέρειες Κ. Μακεδονίας και Στ. Ελλάδας για την εποχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων, υπέγραψε η αναπληρώτρια υπ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου. Συγκρεκριμένα: 

Τη χορήγηση ειδικής έγκρισης για την επιχορήγηση οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού ποσού 1.100.000 ευρώ, προκειμένου, στη συνέχεια, να επιχορηγηθούν, μέσω αυτής, τα προνοιακά ιδρύματα (ΝΠΙΔ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, προβλέπει η απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θ. Φωτίου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Επίσης, τη χορήγηση ειδικής έγκρισης για την επιχορήγηση οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού ποσού 70.000 ευρώ, προκειμένου, στη συνέχεια, να επιχορηγηθούν, μέσω αυτής, τα προνοιακά ιδρύματα (ΝΠΙΔ), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, προβλέπει απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι εν λόγω επιχορηγήσεις δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται για οφειλές των Περιφερειών. Οι επιχορηγήσεις βαρύνουν τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικού έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 33-220 ΚΑΕ 2291).

 

 

Read previous post:
Πρωτογενές πλεόνασμα 3,157 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,157 δισ.

Close