Αν απουσιάζει η δικαιοσύνη, τι άλλο είναι η πολιτική εξουσία, παρά οργανωμένη ληστεία; Ιερός Αυγουστίνος, 354-430, Άγιος

Επιτακτική η ανάγκη εθνικών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή

30 Οκτωβρίου, 2020

Τη θέση του ότι απαιτούν συλλογική οργάνωση και δράση οι προτάσεις και τα μέτρα εφαρμογής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, διατύπωσε στο διαδικτυακό φόρουμ διαλόγου με θέμα: «Μετριασμός των επιπτώσεων και Προσαρμογή της Ελληνικής Γεωργίας στην Κλιματική Αλλαγή», ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, τονίζοντας ότι η έρευνα πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα προστασίας του περιβάλλοντος και παράλληλης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Όπως υπογράμμισε, ο ρόλος των επιστημόνων στην αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού ζητήματος είναι πολιτικός και οι τελικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται βάσει των επιστημονικών προβλέψεων και προειδοποιήσεων, τονίζοντας ότι η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα, με τον κλάδο της γεωργίας να κινδυνεύει σημαντικά από τις συνέπειές της. “Στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επικεντρωνόμαστε σε επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη καινοτόμων περιβαλλοντικών δράσεων και λύσεων και γι΄ αυτό συμφωνήσαμε σε επίπεδο ΕΕ το 35% του νέου ερευνητικού και αναπτυξιακού ορίζοντα να κατευθυνθεί σε δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», επεσήμανε.

Πρόσθεσε, ότι τα οικονομικά οφέλη από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας συνολικά, και ανέφερεότι η κυβέρνηση προχωρά με 185 ενταγμένα έργα για την αγροδιατροφή, στη δράση ερευνώ/ δημιουργώ./ καινοτομώ.

Χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική την πρωτοβουλία σύστασης του εθνικού δικτύου climpact και τόνισε ότι μπορεί να θα αποτελέσει τη βάση για μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εθνική περιβαλλοντική πολιτική, που θα έχει γνώμονα τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Σύνθετο» χαρακτήρισε ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκος Παπαϊωάννου, το θέμα του μετριασμού των επιπτώσεων και προσαρμογής της ελληνικής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή και τόνισε ότι απαιτεί διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση. Επίσης, χαρακτήρισε ως επιτακτική ανάγκη την ανάληψη δράσης, σημειώνοντας ότι η επιστήμη πρέπει να διαχέεται σε όλους τους τομείς προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

Ο καθηγητής Μανώλης Πλειώνης, συντονιστής climpact και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είπε ότι είναι αναγκαία η εκπόνηση εθνικών πολιτικών απομείωσης των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής και η ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για καταστροφές, υπογραμμίζοντας ότι πλέον οι χειρότερες προβλέψεις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επιβεβαιώνονται καθημερινά και ότι στην Ελλάδα βιώνουμε έντονα καταστροφικά φαινόμενα. Συμπλήρωσε ότι η επιστήμη μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει σε αυτήν την προσπάθεια αναπτύσσοντας υπηρεσίες και εργαλεία για την ενίσχυση της πολιτείας και της κοινωνίας στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής σε όλα τα πεδία. Υπενθύμισε, ότι πρόσφατα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ενέταξε στα «καθήκοντά» του την εντατική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων στην θεματική αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

«Επιτακτική» χαρακτήρισε την ανάγκη εκπόνησης εθνικών πολιτικών αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, τονίζοντας είναι «καιρός να υπάρξει πιο ενεργή και σοβαρή προσέγγιση για την έξυπνη διαχείριση του περιβάλλοντος και την προστασία των φυσικών πόρων». Σημείωσε ότι η αλλαγή κλίματος απειλεί να αυξήσει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να απομακρύνει αναπτυξιακά οφέλη και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Το σημερινό διαδικτυακό φόρουμ διαλόγου με θέμα: «Μετριασμός των επιπτώσεων και Προσαρμογή της Ελληνικής Γεωργίας στην Κλιματική Αλλαγή», διοργανώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMPACT και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέλος του δικτύου CLIMPACT και με την υποστήριξη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), που συντονίζει το δίκτυο.

 

Ε.Α.