Η Επιθυμία, όταν νομίζουμε ότι θα υλοποιηθεί, λέγεται Ελπίδα. Το ίδιο, αλλά χωρίς να νομίζουμε κάτι τέτοιο, λέγεται Απελπισία. Thomas Hobbes, 1588-1679, Άγγλος φιλόσοφος.

ΕΚΟΜΕ: Economy Restart

16 Σεπτεμβρίου, 2020

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και πιο καινοτόμες παρεμβάσεις στον χώρο της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής, αλλά και στους συγγενείς με αυτήν τομείς, που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο των δημιουργικών βιομηχανιών, στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ψηφιοποίηση αρχείων. 

Λειτουργεί ως αναπτυξιακός βραχίονας ενός ευρύτερου οικοσυστήματος, έχοντας ως στόχο να δημιουργήσει ένα σημείο συνάντησης όλων των παραγωγικών συνιστωσών του κλάδου, το οποίο, μέσα από τη συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, θα ενισχύσει σημαντικά την εγχώρια αγορά. Το ΕΚΟΜΕ αποτελεί πόλο έλξης και ταυτόχρονα, εκκολαπτήριο ιδεών και δράσεων, που επιτρέπει να δημιουργηθούν σταδιακά οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ούτως ώστε οι νέοι επαγγελματίες να βρίσκουν τη δημιουργική διέξοδο που αναζητούν κυρίως στον τόπο τους, αλλά και ευρύτερα στη διεθνή αγορά εργασίας. 

 

Your IDEA in action!

Η στρατηγική του ΕΚΟΜΕ βασίζεται σε τρεις κεντρικούς  άξονες δράσης που λειτουργούν διαρκώς συνεργατικά και συμπληρωματικά μεταξύ τους και που αφορούν:

Στην ενίσχυση και υποστήριξη της εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και την ανάπτυξη της απασχόλησης (Δράση: Invest).
Στη συλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση, τεκμηρίωση και εκμετάλλευση του συνόλου του οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας μέσω της ψηφιοποίησης, ενισχύοντας την ιστορική μνήμη, τον πολιτισμό και την επιστημονική έρευνα (Δράση: Digitise).
Στην ανάπτυξη της οπτικοακουστικής και ψηφιακής παιδείας, δηλαδή στη προώθηση της επιστημονικής μελέτης και της εφαρμοσμένης έρευνας στα οπτικοακουστικά μέσα, την ενημέρωση και την επικοινωνία, στην υποστήριξη της επιμόρφωσης και κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου και την εκπαίδευση των Ελλήνων πολιτών στη γλώσσα της οπτικοακουστικής επικοινωνίας (Δράση: Educate).

 

Το επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΚΟΜΕ, που αποκρυσταλλώνεται συνοπτικά στο ακρωνύμιο «IDEA» (από τα αρχικά των τριών δράσεων Invest-Digitise-Educate και τη λέξη Audiovisual), αναπτύσσεται συντονισμένα μέσα από τη διοργάνωση δράσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω συνεργασιών και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της εγχώριας αγοράς, στη δημιουργία υποδομών και στην υποστήριξη των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου και της ευρύτερης δημιουργικής βιομηχανίας, ώστε μια καινοτόμος και ανταγωνιστική ιδέα να μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα στην Ελλάδα και να έχει τις προοπτικές που της αξίζουν. 

 

Τα χρηματοδοτικά κίνητρα του ΕΚΟΜΕ και η επανεκκίνηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας

Η υιοθέτηση του χρηματοδοτικού εργαλείου cash rebate το 2017 για την ενίσχυση της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής, που προβλέπει την επιδότηση των επιλέξιμων δαπανών εγχώριων και διεθνών επενδυτικών σχεδίων μέσω επιστροφής χρημάτων σε ρευστό, άνοιξε το δρόμο για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων και προκάλεσε σημαντική επανεκκίνηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. 

Η επιτυχημένη λειτουργία του προγράμματος οδήγησε σε μια σειρά σημαντικών τροποποιήσεων που καθιστούν το ελληνικό cash rebate ένα από τα πιο ανταγωνιστικά παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, η Ελληνική Κυβέρνηση τον Ιούλιο 2020, αποφάσισε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αυξάνοντας το ποσοστό του cash rebate στο 40%, με ακόμα πιο ευνοϊκές προβλέψεις για την υπαγωγή και πληρωμή των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΚΟΜΕ για την υποστήριξη οπτικοακουστικών παραγωγών είναι ότι καλύπτει τη χρηματοδότηση για την παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών, καθιστώντας την Ελλάδα μία από τις λίγες χώρες που παρέχουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη video games παγκοσμίως!

Τα αριθμητικά στοιχεία του προγράμματος είναι εντυπωσιακά, καθώς από τον Απρίλιο 2018, που άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στο cash rebate, έως τον Σεπτέμβριο 2020 έχουν εγκριθεί 86 αιτήσεις για τη χρηματοδότηση έργων (εκ των οποίων οι 43 είναι ελληνικές και οι άλλες 43 διεθνείς). Το ύψος των επενδεδυμένων κεφαλαίων στη χώρα ανέρχεται στα 87 εκ. ευρώ, ενώ το ποσό που επιστρέφεται στις εταιρείες παραγωγής, μέσω του προγράμματος της χρηματικής ανταπόδοσης, φθάνει τα 30 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος, δημιουργήθηκαν περίπου 26.000 νέες θέσεις εργασίες που κάλυψαν τις ανάγκες των παραγωγών. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα πλέον έχει ένα ακόμα κίνητρο για τη δημιουργία επενδύσεων στον χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής μέσω του προγράμματος tax relief του ΕΚΟΜΕ, που προβλέπει φορολογική ελάφρυνση ύψους 30% για επενδύσεις σε οπτικοακουστικές παραγωγές στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΚΟΜΕ ανοίγει τον δρόμο για μεγάλες επενδύσεις, ενισχύοντας καθοριστικά την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον κλάδο, στηρίζοντας αποφασιστικά το έργο δημιουργίας πραγματικής εγχώριας βιομηχανίας.

 

Όλη η Ελλάδα ένα φυσικό στούντιο

Το έργο του ΕΚΟΜΕ δεν σταματάει στα χρηματοδοτικά κίνητρα. Η στήριξη της εγχώριας οπτικοακουστικής παραγωγής, συνδέεται άρρηκτα με τον εθνικό στόχο να αναδειχθεί η χώρα μας ως ο πλέον ελκυστικός και ασφαλής προορισμός για την πραγματοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών. Προς την κατεύθυνση αυτή, το έργο υλοποίησης του Εθνικού Δικτύου Film Offices στις 13 Περιφέρειες και τους 2 μεγάλους Δήμους της χώρας μας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής και τους παρέχει τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσε

Περισσότερα στη κατηγορία Επιχειρηματικά Νέα
O όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, προχώρησε σε 27 δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Α’ εξάμηνο του 2020

O όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, προχώρησε σε 27 δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Α' εξάμηνο του 2020.

Close