Η χρήση βίας είναι πολύ κακή λύση για οποιοδήποτε πρόβλημα. Γενικώς, χρησιμοποιείται μόνο από μικρά παιδιά και μεγάλα έθνη. David Friedman, 1945- , Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χορήγηση του pembrolizumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ως αγωγή 1ης γραμμής σε ενήλικους ασθενείς με μεταστατικό, πλακώδη, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

7 Μαΐου, 2019

Μια νέα θεραπευτική επιλογή αποκτούν και στην Ευρώπη οι ενήλικοι ασθενείς με μεταστατικό, πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ), καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση του pembrolizumab σε συνδυασμό με καθιερωμένο σχήμα χημειοθεραπείας ως αγωγή 1 ης γραμμής.
Η έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης Φάσης ΙΙΙ KEYNOTE-407, η οποία κατέδειξε ότι ο συνδυασμός pembrolizumab με χημειοθεραπεία (καρβοπλατίνη και είτε πακλιταξέλη είτε nab-πακλιταξέλη), βελτίωσε σημαντικά τη συνολική επιβίωση σε ενήλικες με μεταστατικό πλακώδη ΜΜΚΠ, ανεξαρτήτως της έκφρασης του βιοδείκτη PD-L1, μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου κατά 36% σε σύγκριση με χημειοθεραπεία μόνο (HR=0,64 [95% CI, 0,49-0,85], p= 0,0008).
Μετά και την εξέλιξη αυτή, το pembrolizumab καθίσταται η πρώτη ανοσοθεραπεία (anti-PD-1 παράγοντας) που εγκρίνεται στην Ευρώπη σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία για ασθενείς με μεταστατικό, πλακώδη ΜΜΚΠ ανεξάρτητα από την έκφραση του βιοδείκτη PD-L1.
Η νέα αυτή ένδειξη έρχεται να συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες που διαθέτει το pembrolizumab στην 1η γραμμή θεραπείας, περιλαμβάνοντας πλέον και τους δύο ιστολογικούς τύπους μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, τον πλακώδη και τον μη πλακώδη.
«Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στην Ευρώπη, επομένως η συγκεκριμένη έγκριση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τους ασθενείς και τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυτό τον δύσκολα αντιμετωπίσιμο τύπο καρκίνου του πνεύμονα δήλωσε ο Δρ Luis Paz-
Ares, πρόεδρος του Tμήματος Oγκολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Doce de Octubre της Μαδρίτης, στην Ισπανία».
Η έγκριση επιτρέπει την εμπορική διάθεση της συνδυαστικής αγωγής με pembrolizumab και στα 28 κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στην εγκεκριμένη δόση των 200 mg κάθε τρεις εβδομάδες μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής τοξικότητας. Υπενθυμίζεται ότι για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, το pembrolizumab έχει επίσης λάβει
έγκριση στην Ευρώπη:

 ως αγωγή 1 ης γραμμής του μεταστατικού, μη πλακώδους, μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με πεμετρεξίδη και πλατίνα, σε ενήλικες, των οποίων οι όγκοι δεν φέρουν EGFR ή ALK θετικές μεταλλάξεις όγκου (KEYNOTE-189)
 ως μονοθεραπεία, ως αγωγή 1 ης γραμμής του μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε ενήλικες, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 με βαθμολογία αναλογίας όγκου (TPS) ≥ 50 %, χωρίς EGFR ή ALK θετικές μεταλλάξεις όγκου (KEYNOTE-024), και
 ως αγωγή του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε ενήλικες, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 με βαθμολογία αναλογίας όγκου TPS ≥ 1 % και οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον ένα προηγούμενο σχήμα χημειοθεραπείας (KEYNOTE-010).
«Το pembrolizumab θέτει τις βάσεις για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα στην Ευρώπη και η εν λόγω έγκριση επεκτείνει τις ενδείξεις πρώτης γραμμής προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ενήλικες με μεταστατικό πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα», δήλωσε ο Δρ. Roy Baynes,
αντιπρόεδρος, αρμόδιος σε θέματα Κλινικής Ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος (Chief Medical Officer), στα ερευνητικά εργαστήρια της MSD. «Η έγκριση αυτή φέρνει ουσιαστική πρόοδο στη θεραπευτική προσέγγιση για αυτόν τον τύπο μη μικροκυτταρικού καρκίνου του
πνεύμονα, καθώς περισσότεροι ασθενείς δύνανται να έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από αυτή τη συνδυαστική αγωγή με ανοσοθεραπεία».
Υποστηρικτικά δεδομένα της ευρωπαϊκής έγκρισης
Η έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα της KEYNOTE-407, μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης III, που αξιολόγησε το pembrolizumab σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη-πακλιταξέλη ή nab-πακλιταξέλη σε σύγκριση μόνο με καρβοπλατίνη-πακλιταξέλη ή nab-πακλιταξέλη. Τα δύο πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η βελτίωση στη συνολική επιβίωση (OS) και στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS). Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιλαμβάνουν το ποσοστό αντικειμενικής απόκρισης (ORR) και τη διάρκεια απόκρισης (DOR). Στη μελέτη συμμετείχαν 559 ασθενείς που τους χορηγήθηκε τυχαία (1:1) μία από τις ακόλουθες θεραπείες μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης:
Χορήγηση 200 mg pembrolizumab και AUC 6 mg/mL/min καρβοπλατίνη την 1 η ημέρα κάθε κύκλου 21 ημερών για τέσσερις κύκλους και 200 mg/m 2 πακλιταξέλη την 1 η ημέρα κάθε κύκλου 21 ημερών για τέσσερις κύκλους ή 100 mg/m 2 nab-πακλιταξέλη τις ημέρες 1, 8 και 15 κάθε κύκλου 21 ημερών
για τέσσερις κύκλους, ακολουθούμενες από δόση 200 mg pembrolizumab κάθε τρεις εβδομάδες. Το pembrolizumab χορηγήθηκε πριν από τη χημειοθεραπεία την 1 η ημέρα.
Εικονικό φάρμακο και AUC 6 mg/mL/min καρβοπλατίνη κατά την 1 η ημέρα κάθε κύκλου 21 ημερών για τέσσερις κύκλους και 200 mg/m 2 πακλιταξέλη την 1 η ημέρα κάθε κύκλου 21 ημερών για τέσσερις κύκλους ή 100 mg/m 2 nab-πακλιταξέλη τις ημέρες 1, 8 και 15 από κάθε κύκλο 21 ημερών για
τέσσερις κύκλους, ακολουθούμενο από εικονικό φάρμακο κάθε 3 εβδομάδες.
Στην KEYNOTE-407, η συνδυασμένη αγωγή pembrolizumab με καρβοπλατίνη και είτε πακλιταξέλη είτε nab-πακλιταξέλη βελτίωσε σημαντικά τη συνολική επιβίωση, μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου κατά 36% σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία μόνο (HR=0,64 [95% CI 0,49-0,85], p

Περισσότερα στη κατηγορία Υγεία
ΛΔ Κονγκό: Οι αρχές αναμένουν νέο κύμα κρουσμάτων του Έμπολα και θανάτων

Οι υγειονομικές αρχές της ΛΔ Κονγκό προειδοποίησαν χθες Δευτέρα ότι αναμένουν «αύξηση» των κρουσμάτων μόλυνσης και των θανάτων εξαιτίας της ασθένειας που...

Close