Παραδέχομαι μόνο ένα σύστημα, το ηλιακό. Αρόν Βιγκούσιν, 1936-, Σύγχρονος Ρώσος γνωμικογράφος

Δράση της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

22 Οκτωβρίου, 2019

    Μεγάλο ενδιαφέρον προσέλκυσε το τελευταίο διάστημα η δράση «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους. 
    Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, οι διαθέσιμοι πόροι ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ υπερκαλύφθηκαν από τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και το ποσοστό έφτασε στο 122%, που είναι ενδεικτικό της μεγάλης απήχησης που έχει η συγκεκριμένη δράση. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή και συνολικά υποβλήθηκαν 384 αιτήσεις για επιδότηση ίδρυσης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού από όλη την Κεντρική Μακεδονία, με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 143.782.918 ευρώ και επιχορήγηση (αναλογούσα αιτούμενη δημόσια δαπάνη) 64.808.921 ευρώ.
    Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας, επισήμανε ότι η διαδικασία ήταν υποδειγματική και πλέον σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων και θα αρχίσει, με διασφαλισμένους πόρους, η επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Στόχος της Περιφέρειας, όπως είπε, είναι έως το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εκδοθεί η απόφαση ένταξης των έργων.
    Με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων:
-Ποσοστό 43,75% του συνόλου των αιτήσεων (168 αιτήσεις) αφορούν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της μεταποίησης ενώ το 56,25% του συνόλου των αιτήσεων (216) αφορούν στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού.
-Από το σύνολο των 168 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον τομέα της μεταποίησης, το 84,52%(142 αιτήσεις) έχουν υποβληθεί από υφιστάμενες επιχειρήσεις (ίδρυση πριν την 1/1/2016), το 7,14% (12) από νέες επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 1/1/2016), και το 8,33% (14) έχουν υποβληθεί από υπό ίδρυση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την υποβολή της αίτησης).
-Από το σύνολο των 216 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον τομέα του τουρισμού το 60,19% (130 αιτήσεις) έχουν υποβληθεί από υπό ίδρυση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την υποβολή της αίτησης), το 28,24% (61) από υφιστάμενες επιχειρήσεις (ίδρυση πριν την 1/1/2016), και το 11,57% (25) έχουν υποβληθεί από νέες επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 1/1/2016).
-Το 67,87% των αιτήσεων (114) στον τομέα της μεταποίησης αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ενώ το 68,05% των αιτήσεων (147) στον τομέα του τουρισμού αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.
    Η δράση «Μεταποίηση – Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 100.000 ευρώ έως και 600.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
    Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν: κατασκευές, διαμορφώσεις κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, αγορά μεταφορικών μέσων, αγορά λογισμικού, κατασκευή ιστοσελίδας και e-shop, και πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών-διαδικασιών. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η δημόσια δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ ΚΜ).

Read previous post:
Χ. Σαχίνης: «Η τιμή του νερού είναι εύλογη και δίκαιη, δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αλλάξει»

«Η τιμή του νερού είναι εύλογη και δίκαιη δεν υπάρχει καμία πρόθεση αυτή να αλλάξει», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της...

Close