Πίστη είναι κάτι για το οποίο θα πέθαινες, δόγμα είναι κάτι για το οποίο θα σκότωνες. Αυτό κάνει όλη τη διαφορά. Tony Benn, 1925-2014, Βρετανός πολιτικός

Διευρύνεται η χρήση της πληροφορικής από το ελληνικό επιχειρείν

11 Δεκεμβρίου, 2019

Το 85,5% των επιχειρήσεων της χώρας, που απασχολούν 10 άτομα και άνω, χρησιμοποίησαν εφέτος Η/Υ, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

Το 2019, σε σύνολο 31.740 επιχειρήσεων με απασχόληση 10 άτομα και άνω, οι 27.127 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν Η/Υ (ποσοστό 85,5%), ενώ το 2018, σε σύνολο 29.401 επιχειρήσεων, οι 25.515 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν Η/Υ (ποσοστό 86,8%). Στους Η/Υ συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικοί και φορητοί υπολογιστές, συσκευές μικρού μεγέθους (PDA) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones).

Επίσης, σε σύνολο 31.740 επιχειρήσεων με απασχόληση 10 άτομα και άνω, με συνολικό κύκλο εργασιών 265,6 δισ. ευρώ, οι 3.400 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI (ποσοστό 10,7%) και ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 10,2 δισ. ευρώ, ποσοστό 3,8% του συνολικού κύκλου εργασιών. Αντίστοιχα το 2018, σε σύνολο 29.401 επιχειρήσεων, με συνολικό κύκλο εργασιών 237,2 δισ. ευρώ, οι 3.312 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI (ποσοστό 11,3%) και ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 9 δισ. ευρώ, ποσοστό 3,8% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Από τις 26.981 επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν Η/Υ και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 4.615 εξ αυτών (ποσοστό 17,1%), διαθέτουν γραπτή τεκμηρίωση των μέτρων, πρακτικών ή διαδικασιών που εφαρμόζουν για την ασφάλεια των συστημάτων. Ενώ, αντιμετώπισαν πρόβλημα σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων:

*το 5,2% των επιχειρήσεων, λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας των υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας,

*το 4,9% των επιχειρήσεων, λόγω καταστροφής ή αλλοίωσης δεδομένων,

*το 1,7% των επιχειρήσεων, λόγω αποκάλυψης εμπιστευτικών δεδομένων.

Τέλος, ποσοστό 30% των επιχειρήσεων διαθέτουν ασφάλιση κατά των περιστατικών απειλής της ασφάλειας των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Περισσότερα στη κατηγορία Ειδήσεις
Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων – Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται

Tην δυνατότητα να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων, έχουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα μέσω της online εφαρμογής που...

Close