Ελεύθερη κοινωνία είναι εκείνη όπου είναι ασφαλές να είσαι αντιδημοφιλής. - Adlai Stevensson, 1900-1965, Αμερικανός πολιτικός

Διεθνές βραβείο για την πιο αποτελεσματική πρόταση στην εκπαίδευση σε ερευνητές της Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ

24 Σεπτεμβρίου, 2019

Διεθνές βραβείο στην κατηγορία «Most Effective Teaching Application» (η πιο αποτελεσματική πρόταση στην εκπαίδευση) απέσπασαν ερευνητές του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της απονομής των «Simcyp Academic Awards 2019» του Ερευνητικού Κέντρου «Simcyp» που πραγματοποιήθηκε στο Σέφιλντ της Βόρειας Αγγλίας.
Οι βραβευθέντες είναι ο Γεώργιος Μυστρίδης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Φαρμακευτικής και ο Ιωάννης Βιζιριανάκης, αναπληρωτής καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. Διακρίθηκαν για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, μέσω της πλατφόρμας Simcyp, την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και την ενίσχυση των επιστημονικών γνώσεων, αλλά και των πρακτικών δεξιοτήτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στον χώρο των φαρμάκων που εφαρμόστηκε στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.
Οι ερευνητές του ΑΠΘ υπέβαλαν, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Simcyp Consortium Academic Awards» (Ακαδημαϊκά Βραβεία της Κοινοπραξίας Simcyp), την πρότασή τους στον τομέα ανάδειξης-επέκτασης-αξιοποίησης των γνώσεων για τα φάρμακα σε τομείς, όπως: 1) των εργαστηριακών μελετών σε αξιοποιήσιμα δεδομένα των ζώντων οργανισμών, 2) των μηχανισμών απορρόφησης-κατανομής, μεταβολισμού και αποβολής των φαρμάκων από τον οργανισμό, 3) τη βασισμένη στη φυσιολογία μοντελοποίηση της φαρμακοκινητικής των φαρμάκων και βιολογικών παραγόντων, 4) της φαρμακολογίας ασφάλειας, 5) της φαρμακολογίας συστημάτων, και 6) μοντελοποίησης και προσομοίωσης.
Το διεθνές consortium «Simcyp»
Η διεθνής κοινοπραξία «Simcyp» απαρτίζεται από 36 βιοφαρμακευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των 10 κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών παγκοσμίως, και από περισσότερα από 100 ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα που αξιολογούνται από την κοινοπραξία Simcyp, ως κέντρα αριστείας στον χώρο της ανάπτυξης φαρμάκων.
Το διεθνές consortium «Simcyp» στοχεύει στη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των φαρμάκων στον οργανισμό, μέσω της ανάπτυξης της πλατφόρμας πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής «Simcyp» που βασίζεται στη φυσιολογία. Ήδη, η συγκεκριμένη πλατφόρμα «Simcyp» βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για εφαρμογή στην κλινική φάση αξιολόγησης νέων φαρμάκων με την υποβολή σχετικών δεδομένων από τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Εκτός από τις φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, περισσότερα από 100 ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα που δρουν στο πεδίο της ανάπτυξης φαρμάκων κατέχουν, ύστερα από ετήσια αξιολόγηση από το consortium, άδειες ακαδημαϊκής και ερευνητικής χρήσης.
Α.Φ.