Κόμμα: Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθρογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπό ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι. Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904, Έλληνας συγγραφέας

«Διαζύγιο» με Καστρίτη

25 Ιούνιος, 2019

Σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή βρίσκεται ο Αρης, δεδομένο που προέκυψε μετά από αρνητική απάντηση που έδωσε  ο Γιάννης Καστρίτης στον Δημήτρη Γουλιέλμο για ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα.

Read previous post:
Ένα online παιχνίδι «εμβολιάζει» ψυχολογικά κατά των ψευδών ειδήσεων

Ένα διαδικτυακό παιγνίδι, που υπάρχει σε εννέα γλώσσες, μεταξύ αυτών και στα ελληνικά, στο οποίο οι χρήστες παίζουν το ρόλο...

Close