Οι άνθρωποι φαίνεται να απολαμβάνουν κάτι περισσότερο όταν ξέρουν ότι κάποιοι άλλοι έχουν αποκλειστεί από τη συγκεκριμένη απόλαυση. Ράσελ Μπέικερ, 1925- , Αμερικανός δημοσιογράφος

Δεσμευτική προσφορά CVC για μερίδιο MIG σε Vivartia

27 Νοεμβρίου, 2020

Tη δεσμευτική προσφορά τους για την αγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, έναντι τιμήματος 175 εκατ. ευρώ, επιβεβαίωσαν  τα επενδυτικά κεφάλαια της CVC CAPITAL PARTNERS, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της  MIG. 

Η MIG θα προβεί σε νεώτερες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό αφού το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάσει την προσφορά και τους προταθέντες συμβατικούς όρους της συναλλαγής.