Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τον κόσμο κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά. Mark Twain, 1835-1910, Αμερικανός συγγραφέας

Δεκάδες επιθέσεις που δέχονται καθημερινά κυβερνητικά domain «αποκρούει» η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

7 Δεκεμβρίου, 2023

Δεκάδες κυβερνοεπιθέσεις που δέχονται καθημερινά οι ιστότοποι υπουργείων και άλλων κυβερνητικών οργανισμών «αποκρούει» η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής της, Θωμάς Δομπρίδης, μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημίο Μακεδονίας.

Κάθε μέρα η υπηρεσία προστασίας, η οποία παρακολουθεί πάνω από 40 κυβερνητικά domain αντιμετωπίζει 2 με 3 «μεγαλύτερες», όπως τις χαρακτήρισε επιθέσεις για τις οποίες αποστέλλει ειδοποιήσεις.  «Οι μικρές κόβονται χωρίς να στέλνονται ειδοποιήσεις στις μεγάλες ειδοποιούμε κιόλας», διευκρίνισε.
Στον ιστότοπο της Εθνικής Αρχής είναι διαθέσιμο εγχειρίδιο κυβερνοασφάλειας και οδηγός αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων για όποιον φορέα ενδιαφέρεται να αξιολογήσει το επίπεδό του και να βελτιωθεί.

 Το ετήσιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος για το 2021 έχει μετρηθεί παγκοσμίως στα 5,5 τρισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 τρισ. ευρώ για το 2023, επισήμανε, από την πλευρά του, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης στρατηγικού σχεδιασμού της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ιωάννης Αλεξάκης: 

Για τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την κυβερνοασφάλεια NIS2, είπε ότι έχει διευρυμένο πεδίο εφαρμογής και εντάσσονται σε αυτή  η δημόσια διοίκηση, αλλά και επιχειρήσεις (με τουλάχιστον 50 εργαζόμενους ή 10 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών) που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους τομείς όπως η παραγωγή επεξεργασία και διανομή τροφίμων, η διαχείριση αποβλήτων, κλάδος κατασκευών.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν πολύ λεπτομερή μέτρα διαχείρισης κινδύνων, χρονοδιάγραμμα αναφοράς περιστατικών και πλήρη μέτρα εποπτείας.

Tην εκδήλωση με θέμα H κυβερνοασφάλεια στην υπηρεσία της ψηφιακής κοινότητας» διοργάνωσαν το το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Δίκαιο και Πληροφορική» του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος. 
Γ.Χ.