Πολύ απασχολημένος με το να ξαναφτιάχνει τον κόσμο, ο άνθρωπος ξέχασε να ξαναφτιάξει τον εαυτό του. - Αντρέι Πλατόνοφ

Αύξηση πωλήσεων 11,1% για τη Space Hellas, το πρώτο εξάμηνο του 2020

30 Σεπτεμβρίου, 2020

Αύξηση 11,1% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το πρώτο εξάμηνο του 2020 και ανήλθε σε 33 εκατ. ευρώ έναντι 29,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ το EBITDA έκλεισε σε 3 εκατ. ευρώ από 3,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, η υποχώρηση του περιθωρίου κέρδους προήλθε κατά βάση από την αύξηση του κόστους λειτουργίας της Tεχνικής Διεύθυνσης, απόρροια τόσο των νέων προσλήψεων προσωπικού, όσο και της διεύρυνσης του τεχνολογικού αποτυπώματος της εταιρίας. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,062 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 1,261 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 640.000 ευρώ έναντι 783.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες τόσο για τη λειτουργία, όσο και για τις επενδυτικές δραστηριότητες του ομίλου, καλύφθηκαν από την αύξηση του δανεισμού (χρηματοδοτικές ροές 3,793 εκατ. ευρώ) και από τα ταμειακά διαθέσιμα. Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του ομίλου, συνεχίζει να είναι πρωταρχικός στόχος και επιτυγχάνεται τόσο από την κερδοφορία, όσο και από την πρόσβαση κατά κύρια βάση, σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια.

Για τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα 31,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι 28,5 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα κέρδη προ φόρων, xρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2019. Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 1,24 εκατ. ευρώ έναντι 1,15 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Τα αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε 950.000 ευρώ έναντι 802.000 ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.
 

Περισσότερα στη κατηγορία Επιχειρηματικά Νέα
Η Σωληνουργεία Κορίνθου επελέγη για υποθαλάσσιο έργο στον κόλπο του Μεξικού

Συμφωνία για την παραγωγή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα που θα χρησιμοποιηθούν στην πόντιση υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου σε μεγάλο βάθος...

Close