Ο ηγέτης πρέπει να είναι πρακτικός και ρεαλιστής, πρέπει όμως να μιλάει σαν οραματιστής και ιδεολόγος - Έρικ Χόφφερ

Αυξημένος κατά 26% ο κύκλος εργασιών του ομίλου Συστήματα Sunlight το 2017

Αύξηση 26% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Συστήματα Sunlight, το 2017, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως, λόγω της μεγέθυνσης των μεριδίων αγοράς και του όγκου πωλήσεων στις μπαταρίες βιομηχανικών εφαρμογών, αλλά και, δευτερευόντως, στην αύξηση της τιμής του μολύβδου. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 194,5 εκατ. ευρώ έναντι 153,9 εκατ. ευρώ, το 2016. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 222,8 εκατ. ευρώ έναντι 168,4 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 32%).

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) σε επίπεδο ομίλου, ανήλθε στα 22 εκατ. ευρώ (21,5 εκατ. ευρώ η εταιρεία), σημειώνοντας αύξηση 28% (25% για την εταιρεία), απόρροια της βελτίωσης στη μικτή κερδοφορία, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση και την αναλογικά μικρότερη αύξηση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 11,3% έναντι 11,2%, το 2016.

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων: Δεδομένων των παραπάνω και σε συνδυασμό με τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, απόρροια της απομόχλευσης των μεγεθών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (deleverage), της σημαντικής μείωσης του κόστους δανεισμού και της βελτίωσης στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, ο όμιλος πέτυχε κέρδη προ φόρων 8,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αντίστοιχα, για την εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 9,1 εκατ. ευρώ (5,3 εκατ. ευρώ το 2016).

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε στα 67,1 εκατ. ευρώ έναντι 75 εκατ. ευρώ, την 31/12/2016. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται πλέον στα 38,1 εκατ. ευρώ έναντι 31,4 εκατ. ευρώ, το 2016.

Περισσότερα στη κατηγορία Επιχειρηματικά Νέα
Επίτιμος πρόεδρος του ΕΒΕΑ ανακηρύχθηκε ο Δρακούλης Φουντουκάκος

Τον τίτλο του Επιτίμου προέδρου απένειμε, στον πρώην πρόεδρο του ΕΒΕΑ (2001-2006) Δρακούλη Φουντουκάκο, ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο...

Close