Ένας από τις παράξενες ιδιοτροπίες του ανθρώπου είναι να δημιουργεί δυσκολίες μόνο και μόνο για να έχει την ευχαρίστηση να τις ξεπεράσει. Joseph De Maistre, 1753-1821, Γαλλοϊταλός διπλωμάτης & φιλόσοφος

Αυξημένες οι πωλήσεις της ElvalHalcor το πρώτο εξάμηνο του 2019

13 Σεπτεμβρίου, 2019

Αύξηση 2,6% παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor, ανερχόμενος σε 1.081,0 εκατ. ευρώ έναντι 1.053,2 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 3,8% και στη βελτίωση των τιμών κατεργασίας και του μίγματος προϊόντων, ενώ αντίθετα οι τιμές των μετάλλων κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 11,4%, του χαλκού κατά 4,5% και του ψευδαργύρου κατά 10,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα παραπάνω οδήγησαν σε ισχυρή αύξηση τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA), που απεικονίζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor και τα οποία βελτιώθηκαν κατά 14,3% αγγίζοντας τα 78,5 εκατ. ευρώ έναντι 68,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. 

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 76,0 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 83,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία 8,3 εκατ. ευρώ για πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι κέρδους 13,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα της πτωτικής πορείας των τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές. Από την πτώση αυτή επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 70,1 εκατ. ευρώ έναντι 82,4 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

Σημαντική βελτίωση κατά 23,6% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος το πρώτο εξάμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών. 

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι 29,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2018. Η μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους, οφείλεται στα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου, ενώ η οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor συνέχισε τη ανοδική της πορεία.
 

Read previous post:
gkat_21_1309_page_1_image_0001
Λιγότερες πτωχεύσεις το 2019 στην Ελλάδα

Mεγάλη αύξηση πτωχεύσεων παρατηρήθηκε με το ξέσπασμα της κρίσης το 2009, όταν τα «λουκέτα» είχαν αυξηθεί κατά 68%.

Close