Οι τύχες των ανθρώπων βρίσκονται επάνω σε ένα τροχό που καθώς γυρίζει φέρνει την ευημερία σε διαφορετικό άνθρωπο κάθε φορά. Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Καράτε: Το Υφυπουργείο Αθλητισμού αναγνωρίζει μόνο τη διοίκηση Βιδάκη

8 Απρίλιος, 2021

Μετά την Παγκόσμια Ομοσπονδία του αθλήματος (WKF), τώρα και το Υφυπουργείο Αθλητισμού αναγνωρίζει ως διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε, τη διοίκηση Νεκτάριου Βιδάκη. Με υπηρεσιακό έγγραφο που απεστάλη σήμερα στον κ. Βιδάκη και υπογράφεται από τον αναπλ. Προϊστάμενο οργάνωσης αθλητισμού της ΓΓΑ, Δημ. Καραστάθη, διευκρινίζεται ότι η πράξη ορισμού προσωρινής διοίκησης από την WKF είναι αρκετή για να υφίσταται συγκεκριμένη διοίκηση, η οποία καλείται να διενεργήσει αρχαιρεσίες έως το τέλος Μαΐου. Όπως είναι γνωστό, η WKF έχει ορίσει προσωρινή διοίκηση με πρόεδρο το Νεκτάριο Βιδάκη από τις 4 Νοεμβρίου 2020, ορίζοντας εξάμηνη θητεία με λήξη την 4η Μαΐου 2021 και στόχο τη διενέργεια εκλογών. Θεωρείται δεδομένο ότι η θητεία της θα παραταθεί για λίγες ημέρες, καθώς στις 31/5 προσδιορίζεται η τελική παράταση που έχει δώσει ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ώστε να διευθετηθεί η κατάσταση σε όσες ομοσπονδίες δεν έχουν πραγματοποιήσει ακόμα την εκλογική διαδικασία τους.

Το υπηρεσιακό σημείωμα της ΓΓΑ που επανατοποθετεί τη διοίκηση Βιδάκη στην ΕΛΟΚ αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 4431/2016 (ΦΕΚ Α’ 207) και του άρθρου 117 §1 εδ. α’ περ. β’ του Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48), εφόσον η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε έχει ορίσει προσωρινή διοίκηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με συγκεκριμένη εντολή (σχετ. 1,2,3,4) και εντός των ορίων που ρητά της παρέχει ο Νόμος, η διοίκηση αυτή υφίσταται με μόνη την πράξη ορισμού της από τη διεθνή ομοσπονδία, υποκαθιστώντας τα καταστατικά όργανα της ομοσπονδίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2725/1999 και των καταστατικών διατάξεων της ομοσπονδίας, και συνεπώς αυτή οφείλει να οδηγήσει την ομοσπονδία σε εκλογές ως τις 31/5/2021, όπως ο Νόμος ορίζει. Συνεπώς, δυνάμει όλων των προαναφερθέντων καλείστε όπως πράξετε τα δέοντα προς την διενέργεια αρχαιρεσιών εντός της προβλεπόμενης νόμιμης προθεσμίας».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΑΙΟΣ