Οικονομική πολιτική σημαίνει: αν κινείται φορολόγησέ το, αν συνεχίσει να κινείται ρύθμισέ το νομοθετικά, αν σταματήσει να κινείται επιδότησέ το. Ronald Reagan, 1911-2004, Αμερικανός πρόεδρος

Απαραίτητο για μεταβίβαση ακινήτου το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ – αφορά και παλαιότερους φόρους

6 Ιανουάριος, 2015

Το υπουργείο Οικονομικών «φρενάρει» τις μεταβιβάσεις ακινήτων, εφόσον δεν έχουν πληρωθεί από τους υπόχρεους όλοι οι φόροι ακινήτων της τελευταίας πενταετίας. Οποιαδήποτε μεταβίβαση πραγματοποιείται δίχως το απαραίτητο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα λογίζεται ως άκυρη, το οποίο ωστόσο αφορά όχι μόνο τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. αλλά και τους φόρους ακινήτων που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια (από το 2010 και μετά). Το πιστοποιητικό, όπως υπαγορεύει σχετική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του Taxis. Εξαιρούνται οι παρακάτω περιπτώσεις:

• Πιστοποιητικό, το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα.

• Πιστοποιητικό νομικών προσώπων για τα έτη 2010 έως και 2013.

• Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε φορολογούμενο, ο οποίος έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ.

• Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.

• Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη λήψη του με ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο.

Αρμόδιος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού με χειρόγραφη διαδικασία, είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, ο οποίος ήταν αρμόδιος για την παραλαβή ή τη σύνθεση της δήλωσης ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κατά τα αντίστοιχα έτη.

Για νομικά πρόσωπα, το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2010 έως και 2013 χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, στον οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση, ενώ το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ έτους 2014 και επομένων ετών χορηγείται ηλεκτρονικά.

Για φυσικά πρόσωπα, το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε ακίνητο εφόσον το πρόσωπο είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, υποβάλλεται αίτηση στο αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ για χειρόγραφη χορήγηση του πιστοποιητικού. Για δικαιώματα επί αγροτεμαχίων φυσικών προσώπων για τα έτη 2010 έως και 2013, δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής, υποβάλλει αίτηση στην εφορία και το πιστοποιητικό χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ. Η διαδικασία είναι η εξής:

α) Αφού διαπιστωθεί από το τμήμα συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογουμένους της ΔΟΥ ότι το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου περιλαμβάνεται με τα ίδια στοιχεία στη δήλωση ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ για όσα έτη αιτείται το πιστοποιητικό, υπολογίζεται ο επιμεριστικά αναλογών φόρος ακίνητης περιουσίας ανά έτος, Επίσης, αναγράφεται το σύνολο των αναλογούντων ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ, που αφορούν ακίνητα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του ιδίου έτους, καθώς και το σύνολο του φόρου που πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να χορηγηθεί το οικείο πιστοποιητικό.

β) Το τμήμα εσόδων της ΔΟΥ αναγράφει το υπόλοιπο του φόρου που πρέπει να καταβληθεί, τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα επί αυτού, το συνολικό ποσό και τα στοιχεία του χρέους προς καταβολή.

Read previous post:
Οι Κούρδοι ελέγχουν το 80% της πόλης Κομπάνι

Έπειτα από σφοδρές μάχες με τους τσιχαντιστές οι Κούρδοι ανέκτησαν το διοικητικό κέντρο του Κομπάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συριακού...

Close