Ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ζωντανών. Τάκιτος, 55-120 μ.Χ., Ρωμαίος ιστορικός

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η προγραμματική σύμβαση για την προσωρινή φιλοξενία 94 ατόμων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

11 Οκτωβρίου, 2018

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Δήμου Μαραθώνος, για την προσωρινή φιλοξενία 94 πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την οργάνωση δράσεων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για τις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, αποφάσισε την παροχή προσωρινής φιλοξενίας στις εγκαταστάσεις της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Αττικής σε οικογένειες και άτομα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου, καθώς δεν είναι δυνατή η διαβίωσή τους στις οικίες τους.
Ο δήμος, στον οποίο έχει ανατεθεί για το 2018 η οργάνωση και η λειτουργία της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Αττικής, διαθέτει την αναγκαία γνώση και εμπειρία για τη λειτουργία της κατασκήνωσης και τη φιλοξενία αυτών των ατόμων.
Με τη σύμβαση, το υπουργείο Εργασίας και ο δήμος συνεργάζονται, ώστε να καταστεί δυνατή η προσωρινή φιλοξενία 94 ατόμων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να διαβιούν στις οικίες τους.
Οι δαπάνες χρηματοδότησης για την απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού θα καλυφθούν από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Αυτή η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.
Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2018, οπότε θα ολοκληρωθεί η προσωρινή φιλοξενία των οικογενειών και των ατόμων. Η ανωτέρω ημερομηνία μπορεί να παραταθεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.
Γ.Μπ.

Read previous post:
Διεθνείς αγορές: Σε χαμηλό 18 και πλέον μηνών οι ευρωπαϊκές μετοχές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 και πλέον μηνών σήμερα μετά τις χθεσινές απώλειες της Wall...

Close