Όταν νίπτει κανείς τας χείρας του σε μια σύγκρουση μεταξύ ισχυρών και αδυνάτων, δε σημαίνει ότι μένει ουδέτερος, σημαίνει ότι παίρνει το μέρος των ισχυρών. Paulo Freire, 1924-1997, Βραζιλιάνος παιδαγωγός

Alumil: Μείωση πωλήσεων το Α’ εξάμηνο

30 Σεπτεμβρίου, 2020

Μείωση 5,1% παρουσίασε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Αλουμύλ και διαμορφώθηκε στα 111 εκατ. ευρώ έναντι 116,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2019. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 8,9 εκατ. ευρώ έναντι 11,4 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2019, μειωμένα κατά 22,0%. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 26,6 εκατ. ευρώ έναντι 29,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μειωμένα κατά 8,6%. 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 4 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 28,6%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 54,8%. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής, o κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση 5,6% και διαμορφώθηκε στα 73,3 εκατ. ευρώ έναντι 77,6 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο 2019. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 11,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μειωμένα κατά 10,7%. Kατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 187,3%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 0,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 
 

Περισσότερα στη κατηγορία Επιχειρηματικά Νέα
Αύξηση πωλήσεων 11,1% για τη Space Hellas, το πρώτο εξάμηνο του 2020

Αύξηση 11,1% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το πρώτο εξάμηνο του 2020 και ανήλθε σε 33 εκατ....

Close