Η πιο σημαντική λέξη στον κόσμο του χρήματος είναι η ρευστότητα. Η δεύτερη πιο σημαντική λέξη είναι η μόχλευση - Rich Dad

Αλεξανδρούπολη: Υπεγράφη η σύμβαση αποκατάστασης των κατεστραμμένων από την περσινή πυρκαγιά δικτύων και υποδομών του Δήμου

4 Ιουλίου, 2024

της ανταποκρίτριάς μας Λ. Παπαδημητρίου

Η σύμβαση για την αποκατάσταση των άμεσων βλαβών δικτύων και υποδομών από την πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου στον Έβρο υπεγράφη μεταξύ του δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Ζαμπούκη και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας.

Το έργο «Αποκαταστάσεις δικτύων και υποδομών από πυρκαγιά, Δήμος Αλεξανδρούπολης», «υποέργο 1: Αποκαταστάσεις δικτύων και υποδομών Δήμου Αλεξανδρούπολης από πυρκαγιά», αφορά στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων από την πυρκαγιά ποτιστρών και δεξαμενών όπως αυτές καταγράφηκαν από αυτοψίες των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ζημία που έχει αντίκτυπο στη δυνατότητα εύρεσης νερού για τα εναπομείναντα ζώα οργανωμένης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 171.792,36 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και έχει συμβατικό χρόνο περαίωσης 12 μήνες.