Οι άνθρωποι είναι συντηρητικοί ως προς αυτό που κατέχουν και επαναστάτες ως προς αυτό που κατέχουν οι άλλοι - Malcolm de Chazal

Work Your Master: Διπλή ευκαιρία για επιχειρήσεις ενημέρωσης / επικοινωνίας και φοιτητές – επαγγελματίες

Το «WYM» δίνει την ευκαιρία σε Ομίλους / Επιχειρήσεις Επικοινωνίας να αποκτήσουν επίλεκτους συνεργάτες άρτια εκπαιδευμένους στις νέες τεχνολογίες και στην τέχνη της επικοινωνίας, προσφέροντας μερική ή πλήρη υποτοφία για τα  μεταπτυχιακά προγράμματα του ECI.  
Το ECI είναι Συνέργεια Ευρωπαϊκών Δημοσίων και Κοινοφελών Φορέων. Μεταξύ τους το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το κρατικό Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK, το Ιδρυμα  Προαγωγής Δημοσιογραφίας  Αθαν. Β. Μπότση και το Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ του ΕΜΠ. 
Οι φοιτητές του ECI είναι συνήθως υψηλής κατάρτισης επαγγελματίες επικοινωνίας, με μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 30, καθώς στα προαπαιτούμενα σπουδών  περιλαμβάνονται πανεπιστημιακές σπουδές, εμπειρία και συστατικές κύρους. 
Ο Θεσμός (WYM) υλοποιείται μέσω της Ανάθεσης Άσκησης (Internship). Η μερική υποτροφία προϋποθέτει απασχόληση διάρκειας δύο πενταμήνων, ενώ η  πλήρης διαρκεί τέσσερα πεντάμηνα. 
Τα Διεθνή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Επικοινωνίας του ECI καλύπτουν δύο διεπιστημονικά πεδία. 
Το πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (Quality Journalism and New Technologies)  εξετάζει θεωρητικά και εφαρμοσμένα τις παραμέτρους που αριστοποιούν το λειτούργημα της Επικοινωνίας / Δημοσιογραφίας με έμφαση στις δυνατότητες  της ψηφιακής τεχνολογίας. (www.qjnt.gr). 
Το πρόγραμμα «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» (CMCS – Μaster of Arts in Content Marketing and Communication Strategy) δίνει έμφαση στις τεχνολογίες παραγωγής περιεχομένου και την Διαχείριση Ψηφιακών -ή ψηφιοποιημένων- ΜΜΕ (www.cmcs.edu.gr )
Η κοινωνική αυτή πρωτοβουλία, που απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους δημοσιογράφους και στελέχη επικοινωνίας, δίνει στους επιλεγέντες την δυνατότητα να αποκτούν τον τίτλο Master of Arts ενω ταυτόχρονα εφαρμόζουν  τις δεξιότητες και γνώσεις τους σε δυνητικούς εργοδότες, έχοντας δημιουργήσει ανεκτίμητα «δίκτυα». 
Παράλληλα οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, τόσο στον τομέα της ενημέρωσης όσο και στην εταιρική επικοινωνία, αποκομίζοντας οικονομικά και άλλα οφέλη που συνδέονται με την παρεχόμενη πανεπιστημιακή υποστήριξη.  
Η πρωτοβουλία «Work Your Master» καλύπτει είτε το 50% ή το πλήρες κόστος σπουδών (για το 2018, 9150 ευρώ). Και στις δύο περιπτώσεις περιλαμβάνεται η διαμονή στις περιόδους σπουδών στην Βιέννη και στο Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK. 
Οι πρόσοδοι του ECI αξιοποιούνται αποκλειστικώς για τα ΠΜΣ, την βελτίωση των υπηρεσιών και τις εκπαιδευτικές / ερευνητικές πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς/επιχειρήσεις καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη ηλεκτρονική διεύθυνση  info@cmcs.edu.gr  ή  secretariat.qjnt@gmail.com .
Εναλλακτικά μπορούν να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα (https://goo.gl/forms/sob1prMJK9QanaI73) μέχρι τις 30 Ιουλίου, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να προγραμματιστεί η συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής των χορηγούμενων υποψηφίων, τον Σεπτέμβριο.
 

Read previous post:
Την προσφορά της Ελλάδας στον διάλογο των πολιτισμών τόνισε ο ΠτΔ σε Αμερικανούς φοιτητές

Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός, από την αρχαιότητα έως σήμερα, πιστεύουν ακραδάντως και εμπράκτως στον διάλογο των πολιτισμών και...

Close