Μπορείς να μαντέψεις τα ιδανικά ενός έθνους από τις διαφημίσεις του. - Norman Douglas, 1868-1952, Βρετανός συγγραφέας

Θέσεις εργασίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11 Ιανουάριος, 2017

Εξωτερικούς συνεργάτες (freelance) για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, πολωνικά) προς τα ελληνικά, αναζητά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπηρεσία νομικής μετάφρασης του θεσμικού οργάνου απαρτίζεται από 600 νομικούς και είναι επιφορτισμένη με τη μετάφραση νομικών κειμένων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασφαλίζει έτσι την εύρυθμη διεξαγωγή των ένδικων διαδικασιών και τη διάδοση της νομολογίας σε όλες τις γλώσσες, παρέχοντας στους πολίτες της Ένωσης, ανεξαρτήτως της γλώσσας τους, τη δυνατότητα πρόσβασης στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και νομολογία.

Τα προς μετάφραση νομικά κείμενα ποικίλλουν ανάλογα με: τη φύση της υποθέσεως, το αντικείμενο, το είδος του εγγράφου (δικόγραφα, προτάσεις γενικών εισαγγελέων, αποφάσεις, διατάξεις), τη γλώσσα, το ύφος, την έκταση, τη νομική παιδεία του συντάκτη, κ.λπAdTech Ad

Οι free-lance έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν ελεύθερα τον τόπο εργασίας τους, καθώς η επικοινωνία με την υπηρεσία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως (μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτυακών πλατφορμών). Επιπλέον, όσον αφορά τον όγκο εργασίας  που αναλαμβάνουν, οι free-lance έχουν ευχέρεια επιλογής ανάλογα με τις προθεσμίες. Συνεπώς, η συγκεκριμένη μορφή συνεργασίας μπορεί να αποτελέσει συμπληρωματική δραστηριότητα, ιδίως για τους επαγγελματίες του κλάδου του δικαίου.

Μεταξύ των προσόντων που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής νομικής ορολογίας, καθώς και πολύ καλή γνώση της γλώσσας-πηγής.

Τα πρόσωπα που επιλέγονται κατόπιν μεταφραστικής δοκιμασίας –πραγματοποιούμενης εξ αποστάσεως – υπογράφουν σύμβαση-πλαίσιο με το Δικαστήριο.

Οι αντισυμβαλλόμενοι κατατάσσονται με κριτήριο τόσο την ποιότητα των μεταφράσεων, όπως αξιολογήθηκε κατά τη δοκιμασία, όσο και την ανταγωνιστικότητα της ζητούμενης από τον αντισυμβαλλόμενο τιμής. Βάσει της κατάταξης αυτής προτείνονται σε τακτά διαστήματα στους αντισυμβαλλόμενους κείμενα προς μετάφραση.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 13 Φεβρουαρίου 2017.

Η προκήρυξη, το υποχρεωτικό έντυπο εγγραφής, καθώς και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία, μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/el/#procedures.

Read previous post:
ΟΟΣΑ: Θεσμός ριζωμένος το «φακελάκι» στην Ελλάδα

Ένας στους τρεις πολίτες χωρών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) που αντιπροσωπεύουν το 45% του παγκοσμίου...

Close