Κόμμα: Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθρογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπό ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι. Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904, Έλληνας συγγραφέας

Τελετή Λήξης των Παραολυμπιακών Αγώνων

18 Μάρτιος, 2018

analitis.gr

Read previous post:
Στην εθνική Ιράν ο Μασούντ

Ημέρα ξεκούρασης η Κυριακή για τους παίκτες της ΑΕΚ.

Close