Εθνικισμός είναι δίψα για εξουσία ενισχυμένη από αυταπάτες - George Orwell

Συστάσεις του ΟΟΣΑ για περισσότερες μεταρρυθμίσεις

17 Μάρτιος, 2017

Περαιτέρω κινήσεις που θα βελτιώσουν την εικόνα σε κρίσιμους τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση, η φορολογία, η παιδεία και η επιχειρηματικότητα ζητά ο ΟΟΣΑ μέσω της έκθεσης «Going for Growth 2017».

Στην έκθεση «Going For Growth 2017», η Ελλάδα περιλαμβάνεται σε μία ομάδα χωρών, μεταξύ των οποίων, οι Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Πολωνία από ευρωπαϊκής πλευράς, στις οποίες καταγράφεται επιβράδυνση των μεταρρυθμίσεων παρά την σημαντική πρόοδο που είχε καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΟΟΣΑ προτείνει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να θέσει η Ελλάδα στις μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξή της. Προτεραιότητες που συνοψίζονται σε πέντε βασικά σημεία:

– τη συνέχιση ενίσχυσης των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας

– την μείωση των ρυθμίσεων στις βιομηχανίες δικτύων

– τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης

– την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης του φορολογικού συστήματος

– τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οπως τονίζεται στην έκθεση, το ελληνικό ΑΕΠ είναι περίπου κατά 50% χαμηλότερο από τις χώρες του ΟΟΣΑ με τις καλύτερες επιδόσεις, ακολουθώντας συνεχή πτωτική τάση από το 2009 και μετά, λόγω της μείωσης της απασχόλησης και της παραγωγικότητας της εργασίας.

Αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, συχνά ακολουθώντας τις συστάσεις του ΟΟΣΑ: «Πρόοδος έχει γίνει στους τομείς της συμμόρφωσης αναφορικά με τον ΦΠΑ και του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας, ενώ οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της Δημόσιας Διοίκησης ήταν μέτριες. Εφαρμόστηκε, επίσης, μία σειρά μεταρρυθμίσεων σε τομείς πέραν του βεληνεκούς των προτεραιοτήτων του Going for Growth».

Στην έκθεση τονίζεται οτι «Η πλήρης εφαρμογή πολιτικών για τη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας, όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, θα ελάφρυνε το μεγάλο κοινωνικό κόστος της κρίσης, ενώ θα ενίσχυε την κατανάλωση και την ανάπτυξη».

«Η περαιτέρω μείωση των ρυθμίσεων στις βιομηχανίες δικτύων και η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών Αρχών θα αύξαναν την ανταγωνιστικότητα. Η συνέχιση του εξορθολογισμού των ρυθμίσεων θα βελτίωνε το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι κρίσιμης σημασίας για την αύξηση των εσόδων με έναν πιο δίκαιο και φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο. Η καλύτερη αξιοποίηση των διαρθρωτικών πόρων της ΕΕ για την ενίσχυση της επένδυσης στην Παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία, και την τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών, θα βελτιώσει τις δεξιότητας και το ανθρώπινο κεφάλαιο και θα θέσει τη βάση για μία ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη», αναφέρεται επίσης στην έκθεση.

Συγκεκριμένα ο ΟΟΣΑ παρατηρεί:

1, Οι ανισότητες και το δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ απαιτείται η καθολική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος καθώς και προγράμματα όπως τα σχολικά γεύματα καθώς και ένα πρόγραμμα στέγασης για τους φτωχούς. Η πρόταση του ΟΟΣΑ είναι να επεκταθεί το spending review στους προϋπολογισμούς των υπουργείων ώστε να εξευρεθούν πόροι που θα διατεθούν σε πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και το κοινωνικό δίχτυ προστασίας.

2. Ρυθμίσεις στα δίκτυα. Ο οργανισμός βλέπει ότι υπάρχουν ακόμα σχετικά υψηλοί φραγμοί σε τομείς όπως οι μεταφορές και η ενέργεια και αυτοί οδηγεί σε χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Σημειώνει τον διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ και προτείνει παραπάνω κινήσεις για μείωση των ρυθμιστικών κανόνων και βελτίωση των δυνατοτήτων και της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών.

3. Δημόσια διοίκηση-Δικαιοσύνη. Οι ανεπάρκειες «κρατούν πίσω» τις επενδύσεις και λειτουργούν αρνητικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο ΟΟΣΑ στέκεται στον νόμο για την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης αδειών που ψηφίστηκε πέρυσι και τα σχέδια για ένα one stop shop για τους εξαγωγείς. Σημειώνει το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που ψηφίστηκε.

Στις προτάσεις του είναι να γίνει πλήρως λειτουργικό το one stop shop για τους εξαγωγείς και να γίνει πιο εκτεταμένη χρήση αναλύσεων για τις συνέπειες του κανονιστικού πλαισίου. Σε ότι αφορά τη δικαιοσύνη ζητά να αξιοποιηθεί η τεχνολογία (e-justice) για να μην καθυστερούν τόσο πολύ οι δίκες, να ενθαρρυνθεί ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, να αξιοποιηθεί η πρακτική της δίκης-πρότυπο (model cases) και να υπάρξουν εξειδικευμένα δικαστήρια για τον ανταγωνισμό.

4. Φορολογικό σύστημα. Ζητείται η πλήρης ανεξαρτησία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και να έχει τα απαραίτητα μέσα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικού τιμολογίου και διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

5. Παιδεία. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ έχει γίνει πρόοδος αλλά ζητά να βελτιωθεί η ποιότητα των καθηγητών μέσω της σύνδεσης της αξιολόγησης τους με την επαγγελματική τους πρόοδο. Ζητά τα σχολεία να γίνουν περισσότερο ανεξάρτητα και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες αλλά και να γίνει αξιολόγηση της απόδοσης των πανεπιστημίων.

Read previous post:
Κέρδη 1,36% κατέγραψε το ΧA την Παρασκευή

Με σημαντική άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, ενώ αυξημένος ήταν και ο τζίρος. Η...

Close