Με κακούς νόμους και καλούς δημόσιους λειτουργούς είναι ακόμα δυνατόν να κυβερνήσεις. Με κακούς δημόσιους λειτουργούς όμως, ούτε οι καλύτεροι νόμοι δεν μπορούν να βοηθήσουν. Otto von Bismarck, 1815-1898, Γερμανός καγκελάριος

Πρόστιμο 1,410 εκατ. ευρώ για συναλλαγές στη μετοχή του «ΙΑΣΩ» το 2000

16 Ιανουάριος, 2018

Την επιβολή προστίμων, συνολικού ύψους 1.410.000 ευρώ, σε δύο νομικά πρόσωπα και εβδομήντα ένα φυσικά πρόσωπα, για παράβαση του άρθρου 72 του ν. 1969/1991, κατά την κατάρτιση συναλλαγών που διενεργήθηκαν το χρονικό διάστημα από 9/6/2000 έως και 31/8/2000, στην μετοχή της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΑΕ», επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το θέμα εξετάστηκε μετά από καταγγελία η οποία γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το έτος 2015.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στην «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AEΠΕΥ» λόγω παράβασης του άρθρου 10 του ν. 4141/2013 και των άρθρων 3 και 24 της απόφασης 2/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για οργανωτικές παραβάσεις και παραβάσεις περί παροχής πιστώσεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «CNL ΑΕ» για τη λειτουργία της ως Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013, ύστερα από την μετατροπή της από ΑΕΕΔ, και ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «CNL Advisors ΑΕΕΔ», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 3606/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

-Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «Guardian Trust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», λόγω εκτεταμένης χρήσης κεφαλαίων επενδυτών και σημαντικών λοιπών οργανωτικών παραβάσεων που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3606/2007 και όρισε Επόπτη Εκκαθάρισης.

-Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «PRIME Α.Ε Επενδυτικής Διαμεσολάβησης» με έδρα στον Δήμο Πάτρας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Read previous post:
Στη ΔΗΣΥ, ως συνεργαζόμενος, προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Γ. Καρράς

Την προσχώρησή του από σήμερα, ως συνεργαζόμενος, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Καρράς.

Close