Κόμμα: Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθρογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπό ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι. Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904, Έλληνας συγγραφέας

Η κυβέρνηση «συζητά» με τους οίκους αξιολόγησης, δηλώνει ο πρωθυπουργός Κόντε

18 Οκτώβριος, 2018

Η ιταλική κυβέρνηση είναι σε επαφή με τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και ελπίζει ότι θα αποφύγει την υποβάθμιση του αξιόχρεού της, δήλωσε απόψε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε.

Read previous post:
Θετική η αίσθηση στην Ένωση μετά την εκδίκαση της έφεσης

Θετικά ήταν τα μηνύματα για την ΑΕΚ από την εκδίκαση της υπόθεσής της στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.

Close