Να είσαι ο πιο ενθουσιώδης και ο πιο θετικός άνθρωπος που ξέρεις. H. Jackson Brown, Jr., 1940-, Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας

Μπλοκάκια: Στους εργαζόμενους μεταφέρουν οι εργοδότες τις εισφορές

9 Ιανουάριος, 2017

Ορατός είναι ο κίνδυνος καταστρατήγησης του νόμου Κατρούγκαλου και μετακύλισης του κόστους των εργοδοτικών εισφορών σε όσους αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν έως δύο εργοδότες.

Οι εργαζόμενοι με μπλοκάκια εν τέλει μπορεί να χάσουν πάνω από το 20% των εσόδων τους με την εφαρμογή του νόμου, καθώς θα αναγκαστούν να επωμιστούν την εργοδοτική εισφορά του 13,33% επί των αποδοχών τους, συν 4,55% για την ασθένεια, συν 3,5% για την επικουρική ασφάλιση (αν υπάρχει).

Η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας αναμένεται από μέρα σε μέρα, ενώ η δήλωση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών θα γίνεται από τον εργαζόμενο, on line μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνοι που αμείβονται μόνο με μπλοκάκι (ανεξαρτήτως του πλήθους των εργοδοτών τους) και δεν δήλωσαν κανένα εισόδημα κατά το τελευταίο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (το 2015), θα καταβάλλουν την ελάχιστη μηνιαία εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης (20%), έχοντας ως βάση υπολογισμού τον βασικό μισθό άγαμου ανειδίκευτου εργάτη (586 ευρώ/μήνα). Άρα, θα καταβάλλουν 586 ευρώ x 20% = 117 ευρώ/μήνα.

Όσοι εργάζονται ως μισθωτοί σε μία επιχείρηση και έχουν παράλληλα μπλοκάκι, αλλά δεν έχουν δηλώσει κανένα εισόδημα από τη δεύτερη απασχόληση για το 2015, τότε δεν θα καταβάλλουν καμμία εισφορά για το μπλοκάκι.

Τέλος όσοι έχουν παράλληλη απασχόληση, δηλαδή εργάζονται ως μισθωτοί και αμοίβονται παράλληλα με μπλοκάκι στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση, θα καταβάλλουν τουλάχιστον το ποσό των 117 ευρώ/μήνα αν η αμοιβή τους υπολείπεται των 586 ευρώ/μήνα, ενώ αν η αμοιβή τους είναι υψηλότερη θα πληρώνουν για εισφορές το 20% αυτής. Δηλαδή αν εισπράττουν 1.000 ευρώ το μήνα, θα πληρώνουν εισφορές 200 ευρώ το μήνα, που θα επιμερίζονται μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη (περίπου 70 ευρώ ο εργαζόμενος και 130 ευρώ ο εργοδότης).

Read previous post:
Μίχαλος: Να μην στοχοποιείται‭ η‭ ‬‬ιδιωτική‭ πρωτοβουλία

Η ‬απάντηση‭ στα ‬κακώς‭ κείμενα ‬της ‬ελεύθερης οικονομίας‭ είναι‭ ‬το‭ ‬να διαμορφώνονται καλύτεροι κανόνες και να διασφαλίζεται η εφαρμογή τους...

Close